nieuws
04/10/2019 - 00:00

De Minaraad stelde zijn advies vast over het ontwerpuitvoeringsplan voor kunststoffen 2019-2024. Een belangrijke doelstelling van het plan is om een overzicht te bieden van de beleidsacties die zich de komende jaren aandienen met het oog op het verduurzamen van het kunststoffengebruik.

nieuws
09/07/2019 - 00:00

Om een circulaire kunststoffeneconomie mogelijk te maken staan we voor heel wat uitdagingen. Omdat er nog een overkoepelend kader ontbrak voor de inspanningen in Vlaanderen op dat vlak, stelt de OVAM een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor. 

nieuws
21/05/2019 - 00:00

De Raad van de EU heeft vandaag de ambitieuze maatregelen goedgekeurd die de Commissie heeft voorgesteld om zwerfvuil op zee aan te pakken. Het gaat met name om zwerfvuil dat afkomstig is van de tien kunststofproducten voor eenmalig gebruik die het vaakst op Europese stranden worden aangetroffen, van achtergelaten vistuig en van kunststoffen die onder invloed van zuurstof afbreekbaar zijn.

nieuws
20/05/2019 - 00:00

Meer dan 11 000 mensen en 345 organisaties kozen vorig jaar tijdens Mei Plasticvrij voor een leven met minder plastic. Dit jaar zetten de Vlamingen zich opnieuw in om de plasticvervuiling een halt toe te roepen. Ze geven leveranciers en verkopers een duidelijk signaal: we willen minder nutteloze en eenmalige plasticverpakkingen.

nieuws
23/03/2018 - 00:00

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) is veranderd. Deze veranderingen werden definitief goedgekeurd op 22 december 2017 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 februari 2018. De veranderingen zijn sinds 5 maart 2018 van kracht, tenzij dit anders vermeld wordt in het wijzigingsbesluit.

studie
16/03/2016 - 00:00

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een methodologie ontwikkeld voor een zelftest die bedrijven kan helpen om emissies van primaire microplastics in het leefmilieu te voorkomen.

nieuws
05/09/2014 - 00:00

UGent-chemici hebben een strategie ontwikkeld om chemische bouwstenen en grondstoffen, bijvoorbeeld van kunststoffen, aan elkaar te koppelen of te ’klikken’. Functionele materialen en grote moleculen kunnen nu eenvoudig opgebouwd worden, en tegelijk kunnen zowel hun chemische structuur als hun eigenschappen beïnvloed worden door de temperatuur te wijzigen.