nieuws
09/08/2019 - 00:00

The European Union (EU) must rethink how it uses land and forests in the fight against climate breakdown in the light of today’s special report on Land and Climate Change by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 

nieuws
15/04/2019 - 00:00

The Council of Ministers agreed on CO2 emission standards for new cars and vans in the EU for the period after 2020. In 2030, emissions from new cars will have to be 37.5% lower and emissions from new vans 31% lower, compared to 2021.

studie
10/04/2019 - 00:00

Het klimaat verandert en met dat gegeven moeten we iets doen. Wat de TU wil bijdragen staat in een stuk dat de universiteit online heeft gezet. 

nieuws
28/11/2018 - 00:00

De Europese Commissie heeft een strategische langetermijnvisie voorgesteld voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie tegen 2050: "A Clean Planet for All" — een schone planeet voor iedereen.

nieuws
09/11/2018 - 00:00

Minister Marghem, minister minister van Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling heeft de balans opgemaakt van de initiatieven die België heeft genomen om de strijd tegen het biodiversiteitsverlies aan te binden.

nieuws
09/02/2018 - 00:00

In het kader van het nieuwe LIFE-financieringsprogramma voor het milieu en klimaatactie heeft de Europese Commissie een investeringspakket van 98,2 miljoen EUR goedgekeurd om de overgang van Europa naar een koolstofarme, circulaire economie te ondersteunen.

nieuws
29/09/2017 - 00:00

De Europese Commissie heeft een investeringspakket van 222 miljoen EUR uit de EU-begroting goedgekeurd om Europa bij te staan in de overgang naar een duurzamere en koolstofarmere toekomst met behulp van het LIFE-programma voor het milieu en klimaatactie.

nieuws
04/11/2016 - 00:00

Het LIFE-programma investeert in 144 innovatieve projecten voor een beter milieu en voor klimaatactie.

nieuws
04/06/2014 - 12:43

De Europese Unie zal tijdens de VN-onderhandelingen voor klimaatverandering bekendmaken hoe zij wil bijdragen aan een hoger ambitieniveau voor internationale klimaatactie in de periode tot 2020. Deze onderhandelingen zullen van 4 tot 15 juni plaatsvinden in Bonn (Duitsland).