nieuws
25/01/2019 - 00:00

In het Europese project DGE-ROLLOUT gaan de landen Nederland, Duitsland en België na hoe ze optimaal aardwarmte kunnen winnen. Vooral het Noorden van de provincie Limburg (België) zou over heel wat potentieel beschikken. Om dit in Bree en Lommel nader te onderzoeken maakt de provincie 126.000 euro vrij. VITO gaat als één van de projectpartners zich kunnen toeleggen op de realisatie van geothermische demonstratie-activiteiten.

nieuws
06/11/2018 - 00:00

KenGen, Kenia’s grootste energieproducent, en de Universiteit Twente hebben op donderdag 1 november in Nairobi het startschot gegeven voor een driejarige samenwerking op het gebied van geothermie. In de periode tot 2022 werken de partijen in diverse activiteiten en kennisprojecten samen aan het verduurzaming van het winnen van energie uit aardwarmte. ITC-decaan Tom Veldkamp en rector magnificus Thom Palstra waren namens de Universiteit Twente aanwezig bij de feestelijke aftrap.

nieuws
10/08/2018 - 00:00

Op 30 juli 2018 heeft de firma Smet-Daldrup de derde boring op de Balmatt-site in Mol-Donk succesvol afgerond. De put heeft een lengte van maar liefst 4 905 m en is tot op een verticale diepte van 4 235 m geboord. 

nieuws
17/07/2018 - 00:00

Lagetemperatuuraardwarmte (LTA) en het Mijnwater-concept (MW) zijn twee innovatieve en relatief onbekende verwarmingsconcepten die potentieel een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de warmtetransitie in Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek naar de mogelijkheden van deze concepten, dat door CE Delft en IF Tecnology in opdracht van TKI Urban Energy en RVO.nl is uitgevoerd.

nieuws
15/06/2018 - 00:00

De Vlaamse regering kent ondersteuning toe voor onderzoek naar diepe geothermie. Twee projecten krijgen samen bijna 390.000 euro, een deel daarvan komt van het Europese Fonds Horizon2020. Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein: “Met deze steun willen we, met 14 Europese landen tegelijk, de ontwikkeling van diepe aardwarmte versnellen. Vlaanderen, en vooral de Kempen, heeft op dat vlak een groot potentieel. Geothermie kan in de toekomst een belangrijke rol spelen in de omslag naar hernieuwbare energie.”

studie
08/06/2018 - 00:00

De productie van duurzame aardwarmte in Nederland kan groeien van 3 petajoule (PJ) nu naar 50 PJ per jaar in 2030 en zelfs 200 PJ in 2050. Om dit te bereiken is een nieuwe aanpak nodig die de ontwikkeling van geothermie versnelt. Die staat beschreven in het Masterplan Aardwarmte van Stichting Platform Geothermie, DAGO, Stichting Warmtenetwerk en EBN, waaraan TNO als expert op dit gebied een bijdrage leverde. 

nieuws
23/04/2018 - 00:00

Beslissingen Ministerraad van 20 april 2018 

  • Waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond
  • Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: aanpassing regelgeving
  • Harmonisering procedures voorkooprechten
  • EFRO Vlaanderen 2014-2020 Project 'Blue Accelerator'
  • Samenwerkingsakkoord stookolietankfonds
  • Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant Ooigem-Unilin
nieuws
20/02/2018 - 09:02

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein lanceert een nieuwe oproep voor groene-warmteprojecten. Kandidaten kunnen een steunaanvraag indienen voor projecten rond benutting van restwarmte, de opwekking van biomethaan, het gebruik van kleinschalige biomassa en diepe geothermie. 

nieuws
12/02/2018 - 00:00

Dit briefadvies heeft betrekking op het ontwerp besluit over de waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond – als technische uitwerking van het bijhorende ontwerpdecreet. 

nieuws
30/11/2017 - 00:00

In de zoektocht naar meer duurzaamheid probeert Eandis zo veel mogelijk gebruik te maken van de energie die de natuur ons biedt. Daarom starten we binnenkort met de aanleg van een warmtenet dat de energie van de nieuwe geothermische centrale in Mol aanwendt voor de verwarming van honderden gebouwen in de buurt.