nieuws
23/04/2018 - 00:00

Beslissingen Ministerraad van 20 april 2018 

  • Waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond
  • Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: aanpassing regelgeving
  • Harmonisering procedures voorkooprechten
  • EFRO Vlaanderen 2014-2020 Project 'Blue Accelerator'
  • Samenwerkingsakkoord stookolietankfonds
  • Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant Ooigem-Unilin
nieuws
20/02/2018 - 09:02

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein lanceert een nieuwe oproep voor groene-warmteprojecten. Kandidaten kunnen een steunaanvraag indienen voor projecten rond benutting van restwarmte, de opwekking van biomethaan, het gebruik van kleinschalige biomassa en diepe geothermie. 

nieuws
12/02/2018 - 00:00

Dit briefadvies heeft betrekking op het ontwerp besluit over de waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond – als technische uitwerking van het bijhorende ontwerpdecreet. 

nieuws
30/11/2017 - 00:00

In de zoektocht naar meer duurzaamheid probeert Eandis zo veel mogelijk gebruik te maken van de energie die de natuur ons biedt. Daarom starten we binnenkort met de aanleg van een warmtenet dat de energie van de nieuwe geothermische centrale in Mol aanwendt voor de verwarming van honderden gebouwen in de buurt.

nieuws
09/10/2017 - 00:00

Twee jaar na de start van de proefboring naar 3 000 m diepte op de Balmatt-site in Mol vond hier vandaag de start plaats van de volgende fase, de geothermie­centrale. Want zoveel is ondertussen zeker, er zit toekomst in de Kempense ondergrond! 

nieuws
06/10/2017 - 00:00

De uitdagingen voor de omschakeling naar een koolstofarme samenleving zijn groot en urgent. Innovatieve doorbraken, onder andere in duurzame energie, zijn hiervoor nodig. De SERV en Minaraad vinden het onderzoeken, via demonstratieprojecten, van de mogelijke rol van (ultra)diepe aardwarmte in de Vlaamse energiemix zinvol. Geothermie kan in dat opzicht één van de mogelijke ontbrekende schakels zijn in het stabiliseren van de energievoorziening.

nieuws
19/05/2017 - 10:00

De Vlaamse regering heeft de Energievisie 2030-2050 goedgekeurd. De visietekst bepaalt hoe het verder moet met het energiebeleid na 2020. De nota is het resultaat van één jaar overleg tussen minister van Energie Bart Tommelein, meer dan 40 stakeholders – uit de industrie, de academische wereld, sociale partners en verscheidene sectorfederaties – en de burgers.

nieuws
19/05/2017 - 00:00

Vorige week verzamelden de Noord-Limburgse burgemeesters (1) en vertegenwoordigers van VITO, INFRAX, NUHMA, EnergyVille en POM Limburg op het Huis van de Stad te Lommel om het startschot te geven voor een taskforce die de mogelijkheden van geothermie en de exploitatie ervan voor de regio in kaart moet brengen. Onderzoek wijst namelijk uit dat de mogelijkheid voor diepe geothermie (2) reëel aanwezig is. In de regio komen meerdere watervoerende grondlagen voor die gebruikt kunnen worden voor verwarmingsdoeleinden. 

nieuws
21/04/2017 - 00:00

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein heeft een garantieregeling uitgewerkt voor bedrijven die boringen willen doen naar diepe aardwarmte. Die boringen kosten veel geld en het risico dat de put minder warmte-energie oplevert dan verwacht is aanzienlijk.

nieuws
13/03/2017 - 00:00

Samen de ontwikkeling van geothermie in Europa versnellen. Dat is het doel van het Europese samenwerkingsverband GEOTHERMICA. Er is ruim 30 miljoen budget voor innovatieve pilot- en demonstratieprojecten.