nieuws
07/08/2019 - 00:00

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft besloten een tijdelijk importplafond in te stellen voor het verbranden van buitenlands afval. Het importplafond houdt in dat er geen nieuwe contracten kunnen worden afgesloten om buitenlands afval in Nederland te verbranden. Hiermee wil het Rijk bijdragen aan een oplossing voor het afvalprobleem in Amsterdam.

nieuws
25/04/2019 - 00:00

Alle Vlaamse gemeenten hebben een uitnodiging gekregen van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) om deel te nemen aan lerende netwerken rond afvalbeleid. Opzet is om vergelijkbare gemeenten samen te brengen om informatie en best practices uit te wisselen om het restafval verder te laten afnemen. 

nieuws
13/06/2017 - 00:00

Op 30 mei is het Europees Parlement gestart met onderhandelingen met de Raad van de EU over het Europees afvalpakket. In dat pakket zijn voorstellen opgenomen om zes afvalrichtlijnen te wijzigen die de Commissie in december 2015 op tafel legde.

nieuws
20/01/2017 - 00:00

De grondstofvoorraden slinken en de aarde warmt op: om onze toekomst veilig te stellen, zijn drastische maatregelen nodig. De OVAM gelooft dat lokale besturen vaak het verschil kunnen maken, en daar willen we ze zoveel mogelijk bij helpen. Zo slaan we de handen in elkaar met de stad Sint-Niklaas.

nieuws
19/03/2014 - 11:49

Het Europees Milieuagentschap lanceerde vorig jaar een oproep voor het opzetten van het Europees Thematisch Centrum voor Afval en Materialen in een Groene Economie. Dat centrum zal hen voor de periode 2014-2018 bijstaan in de omslag van afval- naar materialenbeleid.