nieuws
08/08/2018 - 00:00

De gewassen kreunen onder de aanhoudende hitte en droogte. Op de velden waar ze minder goed groeien, blijft vaak nog veel nitraat in de bodem achter. Dat heeft gevolgen voor de traditionele zomer- en najaarsbemesting.

nieuws
05/03/2018 - 00:00

De VLM heeft eind 2017 de dienst Bedrijfsadvies stopgezet. Sindsdien hebben nogal wat landbouwers en stakeholders vragen over de dienstverlening van de Mestbank. Waarvoor kunnen ze er tegenwoordig terecht? Om die vraag te beantwoorden, belicht de Mestbank haar diensten. Daarmee wil ze een zo volledig mogelijk zicht scheppen op haar werking en dienstverlening. 

nieuws
23/02/2018 - 00:00

Koning Winter heeft beslist om vrij laat toe te slaan. Ondanks dat het reguliere uitrijseizoen op 16 februari is gestart, mogen geen meststoffen op bevroren ondergrond worden gespreid.

nieuws
05/02/2018 - 00:00

De landbouwers kunnen sinds 22 januari 2018 op het Mestbankloket nakijken of hun bedrijf in 2018 de status focusbedrijf of niet-focusbedrijf heeft.

nieuws
04/08/2017 - 00:00

Nu de oogstperiode voor een aantal hoofdteelten is ingezet, zal er volgens de traditie opnieuw dierlijke mest gevoerd worden tijdens de komende weken op landbouwpercelen met een nateelt of vanggewas. 

nieuws
30/06/2017 - 00:00

Het Departement Landbouw en Visserij somt op haar website de gevolgen op van de droge weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelen en voor de Mestbankverplichtingen.

nieuws
28/10/2016 - 00:00

De nitraatresiducampagne van de Mestbank loopt af op 15 november. De landbouwers die op eigen kosten het nitraatresidu moeten laten bepalen op een of meerdere percelen (verplichte stalen) en nog geen contact opnamen met een laboratorium, doen dat het best zo snel mogelijk.

studie
21/03/2016 - 00:00

Uitgebreid partnerschap in land- en tuinbouw geeft start van sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit.

studie
05/02/2016 - 00:00

Door het gewijzigde landbouwbeleid en de aangepaste erosie- en mestwetgeving, hebben heel wat landbouwers af te rekenen met bemestingsbeperkingen of bijkomende teelten in het areaal.

nieuws
23/09/2014 - 00:00

Dit voorjaar hebben toezichthouders van de dienst Handhaving van de Mestbank extra controles uitgevoerd in de gebieden rond de MAP-meetplaatsen waar de maximale nitraatconcentratie schommelt rond de norm van 50 mg nitraat per liter.