nieuws
17/02/2020 - 00:00

Met een stijging van maar liefst 50% zamelde de Vlaming tijdens de Gezocht campagne van Bebat en de OVAM meer batterijen in dan ooit te voren. Met meer dan 26 miljoen batterijen verzamelde de Vlaming zo’n 3 ton kobalt, 11 ton nikkel en 138 ton ijzer. Beide organisaties riepen in oktober alle Vlamingen op om gebruikte batterijen die thuis blijven rondslingeren naar een inzamelpunt van Bebat te brengen. Vandaag maken Bebat en de OVAM trots de resultaten van die campagne bekend.

nieuws
12/02/2020 - 00:00

De Europarlementariërs vetoën een voorstel van de Europese Commissie dat zou leiden tot het toestaan van lood in gerecycled pvc.

studie
12/02/2020 - 00:00

Wind turbines already have a recyclability rate of 85% to 90%. Making turbines 100% recyclable is an important task for the wind industry – and we are making significant progress in the right direction. Most components of a wind turbine – the foundation, tower, components of the gear box and generator – are recyclable and are treated as such.

studie
30/01/2020 - 00:00

Nederland gaat, vergeleken met andere Europese landen, efficiënt om met materialen voor consumptie, en is zelfs koploper binnen de EU wat betreft gebruik van gerecyclede materialen. Of Nederland goed op weg is om het kabinetsdoel voor 2030 van halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen te behalen valt nu echter nog niet te zeggen. 

nieuws
25/01/2020 - 00:00

Oude laptops, monitors, printers, gsm's, koelkasten, lampen…: elk bedrijf of elke organisatie heeft wel enkele afgedankte elektronische apparaten, waarvan sommige het misschien nog wel doen.

brochure
25/01/2020 - 00:00

Sinds vorig jaar moeten bedrijven ook afvalfolies selectief inzamelen. Een doorgedreven gescheiden inzameling van deze folies maakt niet alleen recyclage makkelijker, maar loont ook voor bedrijven in de vorm van premies.

nieuws
25/01/2020 - 00:00

Heel wat bedrijven weten geen blijf met kleine hoeveelheden afval. Het is duur om het apart door de afvalinzamelaar te laten ophalen en daardoor belandt het al te vaak bij het restafval. Denk maar aan halfvolle verfpotten, lege batterijen, kapotte spaarlampen...

nieuws
21/01/2020 - 00:00
  • No safe level for lead in PVC products 
  • Commission’s proposal not compatible with REACH regulation 
  • Parliament to vote on whether or not to veto the Commission regulation at February plenary
nieuws
17/01/2020 - 00:00

Om richting te geven aan de transitie naar een circulaire economie (CE), heeft het kabinet meerdere doelen nodig. Anders dan bij de reductie van broeikasgasemissies (gemeten in CO2-equivalenten), heeft CE-beleid onvoldoende houvast aan één kwantitatief en afrekenbaar doel. Daarvoor zijn de verschillen in de effecten van grondstoffengebruik te groot.

nieuws
03/01/2020 - 00:00

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) publiceerde op 20 december 2019 de afvalcijfers 2018 van onze Vlaamse bedrijven en gezinnen. De recyclag egraad van het Vlaamse afval blijft uitzonderlijk hoog: 65% van het huishoudelijk afval , 68% van het productie-afval uit onze industrie en 79% van het totale bedrijfsafval krijgt vandaag een tweede leven.