nieuws
09/07/2019 - 00:00

Op 1 juni startte het EU-project REMADYL, dat oud pvc wil recycleren tot zeer zuiver pvc en er de gevaarlijke stoffen uithaalt. Het project geldt als een vlaggenschip voor de circulaire economie.

brochure
25/04/2019 - 00:00

Afval bevat heel wat waardevolle materialen die gerecycleerd kunnen worden. Dat is beter voor het milieu én van economisch belang. Maar om te kunnen recycleren moet afval eerst gesorteerd worden. Helaas blijkt uit sorteeranalyses dat bij bedrijven heel wat recycleerbare afvalstromen zoals pmd of papier en karton vaak ten onrechte bij het restafval belanden.

nieuws
19/11/2018 - 00:00

Sinds september vorig jaar heeft het Limburgse Tessenderlo een nieuw recyclagepark, met een weegbrug voor diftar (gedifferentieerde tarieven). Het park wordt uitgebaat door Limburg.net. Dat levert ook het personeel, dat een aangepaste opleiding heeft gekregen. Bezoekers kunnen alleen nog binnen met hun eID-kaart. Daardoor is het aantal bezoekers van buiten Tessenderlo sindsdien aanzienlijk gezakt en worden kleine bedrijven uit omliggende gemeenten op zoek naar voordeligere tarieven geweerd. 

nieuws
25/05/2018 - 00:00

De Antwerpse haven huisvest een cluster van industriële activiteiten die geënt zijn op in- en uitgaande materiaalstromen. In een roadmap met als focus de circulaire economie brengt de haven samen met de OVAM en een brede groep van bedrijven en federaties de mogelijkheden in beeld van hoe de havenzone zich kan ontwikkelen tot een recycling hub voor kunststoffen en metalen.

nieuws
16/04/2018 - 00:00

Het nieuwe pakket circulaire economie bevat ambitieuze doelstellingen voor recycling en het storten van afval voor de EU. Ontdek wat de doelen en deadlines van de juridische binding zijn.

nieuws
03/04/2018 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse Regering  in de begrotingscontrole-2018 bijkomend 9 miljoen euro vrijgemaakt voor steun aan asbestafbouwprojecten van lokale besturen.

nieuws
23/03/2018 - 00:00

Het onderzoeksproject URBANREC staat voor “New approaches for the valorisation of urban bulky waste into high added value recycled products”. Het zoekt naar innovatieve oplossingen om de grofvuilfractie te verminderen en de materialen hierin, zoals textiel, hout en kunststoffen, te recycleren. Dat gebeurt in een succesvolle samenwerking met 21 projectpartners.

nieuws
10/02/2017 - 00:00

De Europese Commissie legt Campine, Eco-Bat Technologies en Recylex geldboeten op voor in totaal €68 miljoen EUR wegens prijsafspraken voor de inkoop van afgedankte accu's, in strijd met de EU-mededingingsregels. Een vierde bedrijf, Johnson Controls, kreeg geen geldboete opgelegd omdat het het bestaan van het kartel aan de Commissie onthulde.

studie
10/06/2016 - 00:00

Vlaanderen bepaalt aan de hand van uitvoeringsplannen hoe we met ons huishoudelijk afval omgaan en welke doelen we willen bereiken. Deze aanpak heeft er voor gezorgd dat Vlaanderen vandaag meer 71% van haar huishoudelijk afval recycleert en aan de Europese top staat.

nieuws
03/03/2015 - 00:00

Uit een nieuw verslag dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat het gecoördineerde EU-milieubeleid in de afgelopen vijf jaar tastbare resultaten heeft opgeleverd voor de burgers. De Europeanen hebben schonere lucht en water, storten minder afval en recyclen meer; tegelijkertijd stimuleert het milieubeleid de werkgelegenheid en de groei.