nieuws
24/06/2019 - 00:00

Minister Koen Van den Heuvel lanceert  de derde projectoproep voor circulaire economieprojecten. Circulaire economie is één van de zeven ‘transitieprioriteiten’ van de Vlaamse Regering. Deze call 2019 ligt in lijn met de vorige edities. De doelstelling is om rond circulaire economie opnieuw een diversiteit te bereiken zowel qua indieners als onderwerpen. Partnerschappen van lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers worden opnieuw uitgenodigd om experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten in te dienen over circulaire economie. 

nieuws
07/02/2019 - 14:45

Zowel het Departement Landbouw en Visserij als de Vlaamse Milieumaatschappij hebben projectoproepen gelanceerd rond duurzaam waterbeheer.

nieuws
07/12/2018 - 00:00
 • iPropeller: subsidie klimaatmaatregelen
 • VN Ontwikkelingsprogramma: subsidie versterken klimaatweerbaarheid Malawi
 • Beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart: voorontwerp instemmingsdecreet
 • Distributie en levering thermische energie
 • Beauvent cvba: subsidie drijvende zonnepanelen
 • BBM nv: subsidie drijvende zonnepanelen
 • Steengoed Projecten cvba: subsidie drijvende zonnepanelen
 • Adpo nv: subsidie drijvende zonnepanelen
 • Terhills nv: subsidie drijvende zonnepanelenActieplan Asbestafbouwbeleid
 • Samenstelling lokale adviescommissie minimale levering elektriciteit, gas en water
 • Subsidies voor het uitvoeren van groenprojecten in het kader van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB)
 • Vaststelling van het landinrichtingsplan ‘Zelzate-Zuid’
 • Soortenbeschermingsprogramma's
nieuws
26/10/2018 - 00:00

Elke school, elk centrum voor leerlingenbegeleiding en elk internaat in Vlaanderen kan voortaan een beroep doen op subsidies van de OVAM om asbest versneld en veilig te verwijderen. Dat is te danken aan een samenwerkingsovereenkomst die op 6 juli 2018 werd ondertekend door de Vlaamse ministers Crevits en Schauvliege, de OVAM, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION), de onderwijskoepels (KOV, OVSG, POV, OKO en het VCLB) en het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

nieuws
12/10/2018 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege maakte de namen van bekend van alle Vlaamse scholen die een subsidie ontvangen om hun speelplaats te vergoenen. Naar aanleiding van de vierde projectoproep ‘Pimp je speelplaats’ ontvangen de 39 laureaten elk 4.000 euro om een avontuurlijke en natuurlijke speelplaats aan te leggen. D

nieuws
28/09/2018 - 00:00

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, voorziet in 2018 en 2019 telkens vijf miljoen euro voor initiatieven die ontharding van de bodem (het wegnemen van beton, asfalt of gebouwen) stimuleren.

nieuws
09/02/2018 - 00:00

Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse Regering de wijziging  van de subsidiereglementering voor de aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen door provinciebesturen, gemeentebesturen en politiezones (BVR 24 maart 1993 ) goed. Met deze wijziging kunnen gemeenten, provincies en politiezones na 10 jaar terug aanspraak maken op een subsidie voor meetapparatuur bestemd voor handhaving.

nieuws
05/05/2017 - 00:00

De negende oproep voor de subsidie van strategische projecten is gelanceerd.
Een aanvraag indienen kan tot en met 16 augustus 2017.

nieuws
07/03/2016 - 00:00

Vanaf 1 januari 2017 worden milieu- en natuurverenigingen erkend en gesubsidieerd voor een periode van vijf jaar. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt jaarlijks 4.900.000 euro uit voor de structurele subsidiëring van een 40-tal verenigingen.

nieuws
31/01/2014 - 10:22

Het nieuwe Natuurdecreet dat vandaag op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur door de Vlaamse Regering definitief is goedgekeurd, legt de focus van het natuurbeheer op het resultaat van wat er gebeurt, in de plaats van wie het uitvoert.