studie
05/09/2019 - 00:00

De kwaliteit van de aardappeloogst hangt af van veel factoren. Uiteraard de weersomstandigheden, gewasbescherming en een aangepaste bemesting, maar ook een correcte loofdoding zijn bepalend. Met behulp van satellietbeelden kan je in WatchITgrow zien hoe groen het aardappelloof is. 

studie
01/12/2017 - 00:00

Belgische onderzoekers winnen de Phytofar Instituut Prijzen voor Duurzame landbouw met een innovatieplatform voor computermodellen in de tuinbouw, een webapplicatie voor gewasbescherming en een optimale valorisatie van reststromen naar compostering.

studie
14/04/2017 - 00:00

Bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen houdt de EU momenteel geen rekening met het gebruik van meerdere gewasbeschermingsmiddelen bij dezelfde teelt. Het RIVM heeft drie methoden bestudeerd om hier in de toekomst wel rekening mee te houden. Het blijkt dat deze methoden inzicht geven in het optreden van ‘meervoudige stress’. 

studie
14/02/2017 - 00:00

Het combineren van milieuvriendelijke vormen van gewasbescherming kan plaagvorming in de hand werken in plaats van tegengaan. Een nieuw Europees onderzoeksproject, onder leiding van UvA onderzoeker Merijn Kant, gaat deze voorspelling verder onderzoeken.

studie
10/01/2014 - 11:21

De indicator ‘Druk op het waterleven door gewasbescherming’ behoort al vele jaren tot de set van milieu-indicatoren die MIRA regelmatig opvolgt. De indicator weegt de jaarlijks verkochte hoeveelheid werkzame stof per gewasbeschermingsmiddel naar toxiciteit voor waterorganismen en verblijftijd in het milieu, en wordt uitgedrukt als de som van de verspreidingsequivalenten (Seq). Het is dus een maat voor de risico’s voor het waterleven verbonden aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.