nieuws
03/07/2019 - 00:00

Het GLB Strategisch Plan 2021-2027 is in volle voorbereiding. Ziet u een bestaande maatregel die verbeterd kan worden? Of heeft u een idee voor een nieuwe GLB-maatregel? 

nieuws
17/04/2019 - 00:00

Vlaamse regering investeert in bijkomend natuur- en landschapsherstel in de Merode en rust extra onthaalzones uit.

nieuws
04/11/2016 - 00:00

De Minaraad en de SALV formuleerden als eerste enkele algemene bemerkingen. Zo vroegen ze onder andere om een inhoudelijke sturing aan het investeringsfonds toe te voegen, om de verdeling van de middelen via meetbare indicatoren te koppelen aan het realiseren van de doelstellingen en om een instrument te creëren dat een financiële verevening van ruimtelijke lusten en lasten tussen lokale besturen kan realiseren.

nieuws
20/12/2013 - 15:32

De Vlaamse Regering heeft het voorontwerp van decreet Landinrichting definitief goedgekeurd. Het decreet biedt een ‘instrumentenkoffer’ die moet toelaten plannen en projecten op het terrein vlugger, efficiënter én op maat te realiseren, en er een flankerend beleid aan te koppelen.