nieuws
12/04/2019 - 00:00

Vanaf 2 januari 2020 wordt Bisfenol A, erkend als hormoonverstoorder, verboden in thermisch papier. In dit perspectief, organiseerde de Afdeling Productbeleid en Chemische Stoffen van onze FOD, samen met de FOD Economie en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), een workshop om alternatieven voor Bisfenol A te bespreken.

studie
30/03/2018 - 00:00

In het onderzoeksprogramma van het Steunpunt Milieu en Gezondheid volgen we al meerdere jaren een heleboel vervuilende stoffen op. Dit jaar rekruteren we daarvoor 600 jongeren uit heel Vlaanderen om nieuwe referentiewaarden op te kunnen stellen voor deze stoffen.

nieuws
05/03/2018 - 00:00

De belangrijkste EU-wet op het gebied van chemische stoffen, de Reach-verordening, heeft de afgelopen 10 jaar de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu aanzienlijk versterkt, en alternatieven voor dierproeven bevorderd. Hierop voortbouwend stelt de Commissie vandaag acties voor om de uitvoering ervan te vergemakkelijken.

nieuws
28/11/2016 - 00:00

Een tool die op intelligente wijze de schadelijkheid en effectiviteit van chemische stoffen voorspelt. Dat is DIAMONDS. Bedrijven die nieuwe chemicaliën willen ontwikkelen, kunnen daarmee in een vroeg stadium vaststellen of de gekozen route naar het product de juiste is.

studie
16/09/2014 - 11:02

Chemicals which damage the ozone layer continue to be phased out in the European Union, according to the latest data from the European Environment Agency (EEA). 

nieuws
18/08/2014 - 13:36

Een nieuwe wet van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu legt limietwaardes op voor het vrijkomen van chemische stoffen uit vloerbekleding. Producten die niet voldoen mogen vanaf 1 januari 2015 niet meer verkocht worden. De nieuwe reglementering moet leiden tot een gezondere binnenlucht.

nieuws
10/12/2013 - 10:53

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) opgesteld. De Nederlandse overheid pakt deze stoffen met voorrang aan om ze uit onze leefomgeving te weren, of in ieder geval sterk terug te dringen.