nieuws
13/05/2019 - 00:00

Maar liefst 130 Vlaamse gemeenten hebben in totaal 210 projecten ingediend in het kader van de oproep ‘Lokale Energieprojecten’. Ze hopen op een deel van de 6 miljoen euro die de Vlaamse regering vrijmaakte uit het Klimaatfonds. De kostprijs van alle aanvragen overstijgt het voorziene bedrag. 

nieuws
18/10/2013 - 10:14

De ministerraad gaat akkoord met een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor energieprojecten op te richten.