nieuws
20/04/2018 - 00:00

Recent werd de Life projectenoproep voor 2018 gelanceerd door het Euopean Agency for SME’s (EASME).  Voor leefmilieu liggen er specifieke onderwerpen vast voor water en het mariene milieu, afval, bodem, bossen en een groene kringloopeconomie, chemische producten en geluid, luchtkwaliteit en emissies, het stedelijk milieu, natuur en biodiversiteit, en ten slotte milieubeleid en -bestuur. Voor klimaat zijn er specifiek prioriteiten voor klimaatmitigatie, -adaptatie en klimaatgovernance.

studie
01/12/2017 - 00:00

Cosmetica en verzorgingsproducten maken een belangrijk deel uit van ons dagelijks leven. Elke dag gebruikt de Belgische consument bijna 18 gram verzorgingsproducten. Van huisgemaakt tot industrieel product, van dierlijke of plantaardige origine, de grondstoffen van cosmetica worden vaak uit het leefmilieu gehaald. 

nieuws
27/10/2017 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.

nieuws
17/05/2017 - 00:00

Op 16 mei ontvingen 23 Vlaams-Brabantse burgerinitiatieven en sociale ondernemingen hun diploma als klimaatpionier. Dit is de eerste lichting deelnemers van ‘de Burgerschool’, geleid door Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu met steun van de provincie Vlaams-Brabant. 

nieuws
21/04/2017 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan.

nieuws
20/01/2017 - 00:00

Op 19 januari ll. vond de stuurgroep leefmilieukwaliteit Genk-Zuid plaats waarin de betrokken gemeenten, provincie Limburg, Vlaamse overheidsdiensten en het lokale bedrijfsleven zetelen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelde de nieuwe meetresultaten lucht voor. 

nieuws
02/12/2016 - 00:00

Op voorstel van minister van Energie Marie-Christine Marghem keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over het bevriezen van het Kyotofonds en van de fondsen voor gas en elektriciteit voor het jaar 2017.

nieuws
02/12/2016 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de drie gewesten goed om grensoverschrijdende luchtvervuiling over lange afstand tegen te gaan. 

nieuws
04/11/2016 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem het ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat en de gewesten betreffende de organisatie en het administratief beheer van het Belgisch nationaal register voor broeikasgassen.

studie
12/10/2016 - 00:00

Het is bekend dat vleermuizen windturbines niet altijd kunnen ontwijken. Door luchtdrukverschillen kunnen ze hun oriëntatie kwijtraken en tegen de mast of de turbinebladen vliegen. Maar, hoe vaak gebeurt het en wat is de oplossing? Dat wordt onderzocht op het testpark van ECN in de Wieringermeer.