nieuws
23/01/2019 - 00:00

Brussels, 23 January 2019 -  EU Member States voted on a Commission proposal to invest almost €800 million in key European energy infrastructure projects with major cross-border benefits. The EU funding comes from the Connecting Europe Facility (CEF), the European support programme for trans-European infrastructure.

studie
17/10/2014 - 00:00

Energie en elektriciteit zijn vandaag niet meer weg te denken uit onze maatschappij: zowel industriële processen, diensten, transport, landbouw als gezinnen hebben energie nodig om te functioneren. In deze lijvige publicatie waarin het Federaal Planbureau, naar driejaarlijkse gewoonte, haar langetermijnenergievooruitzichten voorstelt, wordt een staat opgemaakt van het Belgische energiesysteem en hoe dit in de toekomst kan evolueren indien geen bijkomend beleid wordt aangenomen.

studie
07/10/2014 - 00:00

De Nationale Energieverkenning laat zien: doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nog niet gehaald, klimaatdoelstelling wel, werkgelegenheid energiesector verschuift van fossiel naar hernieuwbaar en besparing.

nieuws
18/06/2014 - 00:00

De Europese Commissie heeft vandaag de eerste oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd in het kader van het nieuwe financieringsprogramma voor klimaatactieprojecten. Binnen het subprogramma "LIFE-klimaatactie" is in 2014 44,26 miljoen euro beschikbaar om innovatieve antwoorden op de klimaatveranderingen in heel Europa te ontwikkelen en uit te voeren.

nieuws
22/01/2014 - 16:20

De uitstoot van broeikasgassen (BKG) terugdringen met 40 % ten opzichte van het niveau van 1990, een bindende doelstelling van ten minste 27 % aan duurzame energie voor de EU als geheel, nieuwe ambities voor het beleid inzake energie-efficiëntie, een nieuwe governancesysteem en een aantal nieuwe indicatoren om te zorgen voor een concurrerend en zeker energiesysteem. Dit zijn de pijlers van de nieuwe EU-kaderregeling inzake klimaat en energie voor 2030 die de Europese Commissie vandaag presenteert. 

studie
09/10/2013 - 11:55

European Union Member States are showing mixed progress towards three climate and energy targets for 2020, even though the EU as a whole could reduce greenhouse gases emissions by 21% in 2020 with the set of national measures already adopted. These findings come from new European Environment Agency (EEA) assessments. 

studie
04/10/2013 - 14:31

In de EU wordt gediscussieerd over een Europees klimaatdoel voor 2030. Indien de EU zijn broeikasgasemissies met 40% tussen 1990 en 2030 wil reduceren, dan vertaalt zich dat voor Nederland in een indicatief reductiedoel van 40% tot 43% tussen 2005 en 2030. De rijkste Europese Lidstaten zouden dan hun emissies die niet onder de Europese emissiehandel vallen met 47% tot 52% moeten reduceren.

nieuws
24/07/2013 - 15:45

The European Investment Bank has adopted new guidelines to reinforce support for investment in renewable energy, energy efficiency and energy grids.
 

nieuws
19/07/2013 - 10:32

Na intensief overleg met de bouwsector heeft de Vlaamse regering een nieuwe stap vastgelegd op het traject naar bijna-energieneutrale nieuwbouw in 2021. Vanaf 2016 zal elke nieuwbouwwoning een E-peil van E50 moeten halen. Dat is momenteel het kostenoptimale energieniveau voor een nieuwbouw, waarbij de bouwkost en de energiekost samen het goedkoopst uitvallen.