nieuws
19/09/2019 - 00:00

De roep om informatie is groot. Iedere vraag is dringend en belangrijk. De OVAM draagt een goede dienstverlening en klantvriendelijkheid dan ook hoog in haar vaandel.

nieuws
04/07/2019 - 00:00

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw heeft bij besluit van 12 juni 2019 het modelformulier voor de aanvraag van een bodemattest vastgesteld. Dit modelformulier vervangt het modelformulier dat bij het ministerieel besluit 11 mei 2017 werd vastgesteld.

nieuws
20/05/2019 - 00:00

Sinds 1 april zien de bodemattesten die OVAM verstuurt er helemaal anders uit. Naast een algemene update van de lay-out en een aanpassing van de opmerkingen onderaan het attest, zijn er ook inhoudelijk enkele zaken gewijzigd. 

nieuws
25/01/2019 - 00:00

De Vlaamse regering keurde in september 2018 verschillende wijzigingen van het VLAREBO goed. Eén van deze wijzigingen betreft de inkanteling van de bodemmaterialen in de regeling grondverzet en een aanpassing van de cofinancieringsvoorwaarden. Als inwerkingsdatum is hierbij 1 april 2019 voorzien.

nieuws
13/10/2017 - 00:00

Door ons rijke industriële verleden liggen in Vlaanderen nog talloze verontreinigde gronden. Tegen 2036 willen we voor alle historische bodemverontreinigingen minstens de sanering opstarten. Een inventaris van mogelijk verontreinigde gronden is daarvoor de eerste voorwaarde. De gemeenten zijn goed op weg om tegen eind 2017 hun inventaris van risicogronden te vervolledigen.

nieuws
23/06/2017 - 00:00

De OVAM stelt vast dat de uitvoering van de bepalingen rond de gebruiksadviezen voor verbetering vatbaar is. Het is namelijk cruciaal dat heldere informatie kan worden opgenomen in het bodemattest zodat de verwerver van een grond terdege wordt gesensibiliseerd en bewust gemaakt van de mogelijke impact van de bodemverontreiniging.

studie
18/11/2016 - 00:00

Een volledige databank van alle risicogronden in Vlaanderen tegen eind 2017: daar streeft de OVAM naar. Samen met de gemeenten leveren we grote inspanningen om de inventarisatie te vervolledigen. Zo bezorgen de gemeenten ons via het webloket informatie uit de Gemeentelijke Inventaris

brochure
30/04/2013 - 15:37

Met dit formulier kunt u een bodemattest aanvragen. Voor u dat attest aanvraagt, kunt u het best contact opnemen met een notaris.