nieuws
04/07/2019 - 00:00

Beter voorkomen dan saneren

De goedkoopste weg naar een propere bodem

nieuws
04/07/2019 - 00:00

Sinds 1 juli 2010 zijn de bijzondere overdrachtsbepalingen van het Bodemdecreet versoepeld.

nieuws
10/05/2019 - 15:47

Heel wat bodemsaneringsdeskundigen hebben nog vragen bij het asbest stappenplan dat in de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek werd opgenomen.

nieuws
19/02/2019 - 00:00

Vlaanderen heeft een serieuze historische erfenis van verontreinigde gronden ten gevolge van zijn rijke industriële geschiedenis. Daar ondervinden we nog altijd hinder van. De OVAM wil tegen 2036 voor alle historische bodemverontreinigingen minstens de sanering opstarten. 

nieuws
21/09/2018 - 00:00

Voor heel wat ondernemingen die kampen met grote of complexe historische verontreinigingen is het moeilijk om zich te verzoenen met de krijtlijnen van het Bodemdecreet. Grootschalige bodemonderzoeken en -saneringen kunnen zorgen voor financiële en organisatorische moeilijkheden waardoor verontreinigde terreinen blijven liggen.

nieuws
04/07/2018 - 00:00

Er worden een aantal wijzigingen aangebracht in de standaardprocedures en de richtlijn schadegevallen en evaluatierapport. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 4 februari 2019. Er is geen overgangsperiode. Rapporten die ingediend worden vanaf 4 februari 2019 moeten voldoen aan de nieuwe procedures.

nieuws
08/06/2018 - 00:00

Traxio, Febelcar, Fedagrim en de Bond van de garagisten beroepsverenigingen hebben samen met de OVAM hun schouders gezet onder een bodemsaneringsfonds dat op 26 maart tijdens de Auto Technica beurs 2018 boven de doopvont werd gehouden door minister Joke Schauvliege. 

nieuws
20/04/2018 - 00:00

De OVAM beoordeelt niet langer alle bodemonderzoeken op hun technische conformiteit. Wat doen we dan wel? We nemen nog steeds een beslissing over de aard en de ernst van de bodemverontreiniging op basis van het verslag van het bodemonderzoek. Maar we gaan ervan uit dat de aangeleverde feiten en gegevens correct en volledig zijn.

nieuws
30/03/2018 - 00:00

Voor garage-, carrosserie- en landbouwmachinebedrijven die kampen met bodemverontreiniging en zich zorgen maken over de kosten voor hun erfopvolgers, is er goed nieuws... 

nieuws
30/03/2018 - 00:00

Door een voortdurende toename van de kwaliteit van de bodemonderzoeken werd bij de recente wijziging van het Bodemdecreet daarom geoordeeld dat het niet langer noodzakelijk is dat de OVAM elk bodemonderzoek aan een conformiteitsonderzoek onderwerpt.