brochure
31/03/2013 - 09:05

Advies van de Mobiliteitsraad Vlaanderen over het ontwerp van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020.

brochure
30/10/2012 - 12:52

Op vraag van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken doet de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) bijkomende voorstellen voor de reductie van broeikasgasemissies in de transportsector tegen 2020.