nieuws
10/04/2018 - 00:00

Lees hier belangrijke feiten over biologisch voedsel en landbouw in Europa en over hoe de nieuwe EU-regels de kwaliteit hiervan zullen verbeteren.

nieuws
24/11/2017 - 00:00

Op 20 november 2017 bekrachtigden de in het Speciaal Comité Landbouw (SCL) vertegenwoordigde lidstaten het akkoord over de herziening van de bestaande regels inzake biologische productie en de etikettering van biologische producten, waarover op 28 junieen voorlopig akkoord met het Europees Parlement was bereikt.

brochure
30/04/2013 - 16:32

Het rapport geeft een actueel overzicht van de biologische sector in Vlaanderen. Het presenteert de belangrijkste kengetallen van de biologische landbouw, plaatst de Vlaamse situatie in een Europese context, analyseert de overheidsuitgaven en schat de omvang van de sector in.

brochure
28/02/2013 - 09:27

Het strategische vijfjarenplan voor de biologische landbouw is het resultaat van een denkproces waarin diverse stakeholders uit de landbouwsector zich samen hebben gebogen over de ontwikkeling van de biologische landbouw in Vlaanderen

 

 

brochure
31/01/2013 - 09:43

Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw