nieuws
09/03/2018 - 00:00

De Europese Commissie maakt vandaag haar strategie bekend voor een financieel stelsel dat de agenda van de EU inzake klimaat en duurzame ontwikkeling ondersteunt.

studie
02/02/2018 - 00:00

De Europese Commissie verwelkomt het eindverslag van de deskundigengroep op hoog niveau inzake duurzame financiering, met strategische aanbevelingen voor een financieel stelsel dat duurzame investeringen ondersteunt.

brochure
30/04/2013 - 14:11

Het doel van de onderzoeksopdracht is om een internationale vergelijkende analyse te maken van het economische beleidsinstrumentarium, gericht op het vergroenen van de economie.

brochure
31/12/2012 - 13:17

De brochure bevat de belangrijkste beleidsaanbevelingen uit het eindrapport van de innovatieregiegroep (iRG) Eco-innovatie

link
01/01/2009 - 11:26

Greenpeace is a global environmental organisation, consisting of Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) in Amsterdam, and 28 national and regional offices around the world, providing a presence in over 40 countries. These national/regional offices are independent in carrying out global campaign strategies within the local context they operate within, and in seeking the necessary financial support from donors to fund this work.