studie
25/07/2013 - 12:40

Vrachtauto’s aangedreven door batterijen of brandstofcellen zijn binnen tien jaar te koop. Deze nieuwe generatie vrachtwagens kan een rol spelen bij het behalen van de lange termijn doelen van de Europese transportsector. Dat blijkt uit een studie van CE Delft en het Duitse DLR, in opdracht van de International Council on Clean Transportation (ICCT).

studie
31/05/2013 - 11:39

Op 17 mei 2013 keurde de Belgische regering de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling goed om de transitie van onze samenleving in die richting te kunnen sturen. Daarom publiceert het Federaal Planbureau nu een studie over langetermijndoelstellingen en -visies inzake duurzame ontwikkeling.

brochure
31/12/2012 - 13:53

Het doel van het Natuurrapport Beleidsevaluatie is om het biodiversiteitsbeleid in landbouwgebied te evalueren en voorstellen te formuleren voor optimalisatie.

brochure
01/10/2012 - 14:29

Het ontwerp van Pesticidendecreet heeft tot doel een decretale basis te voorzien voor het Vlaamse pesticidenbeleid, het toepassingsgebied uit te breiden conform de Pesticidenrichtlijn, om een afwijkingsprocedure in te voeren, om de handhaving in het bestaande kader in te passen en voor een transparantere wetgeving

 

brochure
28/02/2012 - 11:40

Scheiding van afvalstoffen aan de bron is een essentiële beleidsdoelstelling. Hoe beter afvalstoffen aan de bron kunnen gescheiden worden, hoe zuiverder de monostromen en hoe lager latere kosten om afvalstoffen geschikt te maken om opnieuw als materialen in te zetten.