nieuws
13/06/2019 - 00:00
 • Rechtspositieregeling personeel VREG
 • ADR-regelgeving: aanpassing aan laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen
 • Synergieovereenkomst baggerwerken
 • Geluidsactieplannen voor belangrijke wegen en spoorwegen referentiejaar 2016            
 • Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken
 • Strategische ecologiesteun Aperam Stainless Belgium nv
 • Raad van bestuur Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep): vervanging lid 
 • Toewijzing landinrichtingsmiddelen tweede fase planprogramma Schelde en Rupel
 • Handhavingsrapport OE 2018
 • GH rolnummer 6834 
 • Aperam Stainless Belgium nv - nota
brochure
31/12/2012 - 13:36

2011 was het jaar waarin het Agentschap voor Natuur en Bos inzette op de ontwikkeling van een vernieuw(en)de visie over de te voeren handhavingsstrategie. 

brochure
01/07/2012 - 10:49

Het handhavingsrapport 2010 geeft een overzicht van de door de OVAM uitgevoerde handhaving in het jaar 2010. Het geeft een overzicht van de uitgevoerde handhavingsacties door de drie afdelingen binnen de OVAM.