studie
28/05/2019 - 00:00

Om de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan fijnstof en roet op de lange termijn (2025-2030) te verlagen, zoals het kabinet wil, is het veruit het meest effectief om maatregelen te nemen gericht op houtstook in woningen. Blootstelling aan stikstofdioxide kan op de lange termijn effectief bestreden worden met verkeersmaatregelen. 

studie
18/03/2019 - 00:00

Implementing EU air quality legislation to protect human health and the environment from pollution can be demanding for countries and cities. The European Environment Agency (EEA) has published a report, that summarises key findings on the cities’ progress over the past five years and highlights on-going challenges for improving air quality at the local level. 

nieuws
15/02/2019 - 00:00

Op 14 februari ll. vond de stuurgroep leefmilieukwaliteit Genk-Zuid plaats waarin de betrokken gemeenten, provincie Limburg, Vlaamse overheidsdiensten en het lokale bedrijfsleven zetelen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelde de nieuwe meetresultaten lucht voor. Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) maakte een inschatting van de betekenis van de meetresultaten voor de gezondheid van de omwonenden van het industriegebied. Slechte punten voor de waterkwaliteit in Vlaanderen

studie
17/10/2018 - 00:00

De voorbije jaren is de uitstoot van heel wat vervuilende stoffen afgenomen. De luchtkwaliteit in 2017 was beter dan een tiental jaar geleden. De huidige luchtkwaliteit heeft wel nog negatieve effecten voor de gezondheid en de vegetatie.

studie
17/10/2018 - 00:00

Van 2000 tot 2016 is de uitstoot van broeikasgassen gedaald. Dat komt vooral door maatregelen in de energiesector en de industrie, een daling in het gebruik van CFK’s en HCFK’s en veranderingen in huisverwarming door gezinnen.

studie
17/10/2018 - 00:00

De meetresultaten van stikstofdioxide en fijn stof tonen dat de luchtkwaliteit in de agglomeratie Gent en Gentse Kanaalzone gestaag verbetert. Die evolutie staat in de tussentijdse rapportering van het actieplan dat Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege samen met de stad Gent, North Sea Port, de provincie Oost-Vlaanderen, Vegho-Voka en de randgemeenten Evergem en Zelzate in 2016 lanceerde om de luchtkwaliteit in de agglomeratie Gent en Gentse Kanaalzone verder te verbeteren.

studie
29/09/2018 - 00:00

Van de 20.000 deelnemers aan CurieuzeNeuzen Vlaanderen, ontvingen er maar liefst 19.155 (dus meer dan 95%) hun resultaat. De deelnemers waren duidelijk “curieus” naar de luchtkwaliteit in eigen straat, en hebben zeer enthousiast en gedisciplineerd gemeten.

studie
14/09/2018 - 00:00

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) inventariseert wie wat loost en duidt zo aan welke bronnen in Vlaanderen verantwoordelijk zijn voor de luchtvervuiling. Daarnaast bewaakt de VMM de luchtkwaliteit door metingen in de omgevingslucht uit te voeren. Dit jaarrapport lucht is het eerste overkoepelende rapport dat de emissies en de luchtkwaliteitsmetingen bundelt. Bovendien bespreken we welk effect de luchtvervuiling op de gezondheid heeft en op de ecosystemen.

nieuws
04/07/2018 - 09:46

Deze openbare raadpleging maakt deel uit van de fitnesscheck die de Europese Commissie uitvoert voor de EU-richtlijnen luchtkwaliteit (Richtlijnen 2008/50/EG en 2004/107/EG).

 

nieuws
02/07/2018 - 00:00

Het consortium FLEX EV, waar TNO onderdeel van is, heeft 1,9 miljoen euro subsidie ontvangen uit de subsidieregeling DKTI-Transport voor het realiseren van een innovatief snellaadplein aan de zuidkant van Rotterdam. Hier kunnen logistieke bedrijven hun elektrische voertuigen laden voor de stadsdistributie. Dit is een belangrijke stap in het realiseren van emissievrij pakketvervoer in en rondom de Rotterdamse binnenstad.