nieuws
03/09/2019 - 00:00

In het kader van landinrichting in de Molenbeekvallei loopt er een openbaar onderzoek onteigening van 16 september tot en met 15 oktober 2019

nieuws
27/05/2019 - 00:00

De Minaraad, SERV en SALV hebben in consensus een uitgebreid advies opgesteld over het ontwerp van derde waterbeleidsnota. Die waterbeleidsnota schetst de grote lijnen van het waterbeleid voor de komende jaren in Vlaanderen. De nota is opgesteld door de coördinatiecommissie integraal waterbeleid (CIW), en moet door de volgende Vlaamse Regering worden goedgekeurd. 

nieuws
25/02/2019 - 15:23
 • Realisatieconvenant brownfieldproject Investeringszone Petroleum-Zuid
 • Technische specificaties walstroomvoorzieningen voor zee- en binnenschepen
 • Regelluwe zones voor energie
 • Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Vanden Avenne Vrieshuis’ in Buggenhout
 • GRUP Scheldepolders Hingene
 • Wijziging uitvoeringsbesluiten na coördinatie en codificatie van het decreet over het integraal waterbeleid
 • Vaststellen landinrichtingsplan IJsevallei
nieuws
28/01/2019 - 00:00

Als minstens drie bedrijven de handen in mekaar slaan om zich beter te wapenen tegen droogte, kunnen ze daarvoor bij de Vlaamse Milieumaatschappij projectsubsidies aanvragen tot en met 12 april 2019. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege maakt daarvoor 4 miljoen euro extra vrij.

nieuws
17/01/2019 - 10:21

Op 19 december 2018 startte het openbaar onderzoek over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

nieuws
23/03/2018 - 00:00

Beslissingen Ministerraad 23 maart 2018

 • Stichting Zoniënwoud: samenwerkingsakkoord
 • Integraal waterbeleid: afschaffing bekkenbureau en algemene bekkenvergadering
 • Decreet over de wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft          
 • Samenwerkingsakkoord Burden sharing klimaatdoelstellingen: instemmingsdecreet     
 • Inwerkingtreding fiscale gunstmaatregelen natuurbeheerplannen
nieuws
05/02/2016 - 00:00

De ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu gaan intensief samenwerken en financiering en expertise bundelen om de wereldwijde waterproblemen aan te pakken.

nieuws
20/12/2013 - 15:47

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke SCHAUVLIEGE heeft de Vlaamse Regering ingestemd met een aantal initiatieven om de investeringen voor waterzuivering op te voeren. Zo werden de jaarlijkse subsidies voor gemeentelijke rioleringswerken nog eens opgetrokken met 8,5 miljoen uit het competitiviteitspact.

nieuws
17/12/2013 - 14:24

Bouwt of verbouwt u? Dan moet u vanaf 1 januari 2014 rekening houden met een nieuwe Vlaamse verordening over de manier waarop met regenwater moet omgegaan worden op het particuliere domein. De nieuwe verordening vervangt een verordening uit 2004 en is strenger.

nieuws
17/05/2013 - 14:05

Op initiatief van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege, en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits, heeft de Vlaamse Regering een wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid definitief goedgekeurd. De organisatie en de planning van het waterbeleid in Vlaanderen worden eenvoudiger en transparanter. Notarissen, vastgoedmakelaars en immobiliënmaatschappijen worden verplicht om kopers en huurders te informeren over de overstromingsgevoeligheid van onroerende goederen.