nieuws
14/11/2017 - 00:00

Bent u een (toekomstige) handelaar? Moet u een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning indienen? U vindt dit papierwerk niet erg duidelijk? Met behulp van deze 3 video's kan u zelf al grotendeels een eenvoudige aanvraag voorbereiden (werken die geen tussenkomst van een architect vereisen).

nieuws
20/01/2017 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag de implementatie van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 goedgekeurd.

nieuws
23/09/2016 - 00:00

Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 treedt in werking op 29 september 2016. Hierdoor veranderen de vrijstellingsregels rond stedenbouwkundige vergunningen, de meldingsplicht en de hemelwaterverordening.

nieuws
29/07/2016 - 00:00

De Vlaamse Regering heeft op 15 juli 2016 na advies van de Raad van State een wijzigingsbesluit definitief goedgekeurd. Het wijzigt:

nieuws
19/04/2013 - 15:25

Op voorstel van de Vlaamse ministers SCHAUVLIEGE (Leefmilieu) en MUYTERS (Ruimtelijke Ordening) keurde de Vlaamse Regering vandaag het Omgevingsvergunningsdecreet een eerste keer principieel goed. Door de milieu- en stedenbouwkundige vergunning in één unieke Omgevingsvergunning te integreren komt de Vlaamse Regering tegemoet aan een jarenlange verzuchting van de bedrijfswereld.