nieuws
17/03/2017 - 00:00

De natuur werkt hard aan onze bescherming en aan de instandhouding van ons dagelijks leven - een feit dat vaak onvoldoende wordt gewaardeerd. De natuur is echter van levensbelang, het levert schone lucht, zuiver drinkwater, kleding, voedsel en grondstoffen die we gebruiken voor ons onderdak. Andere weldaden zijn minder bekend, zoals de rol van de natuur bij het verlichten van de effecten van klimaatverandering. Teneinde de belangrijke rol van de natuur in ons leven te benadrukken, nodigt het Europees Milieuagentschap (EMA) u uit vast te leggen hoe de natuur u voordelen biedt en mee te doen aan de fotocompetitie NATURE@work (natuur aan het werk). 

nieuws
16/03/2017 - 14:00

Wij zoeken cleantech helden! Counter klimaatverandering met jouw idee! 

Ligt klimaatverandering jou na aan het hart? Heb je een fris, innovatief of gedurfd idee om dit aan te pakken en wil je dit graag in actie omzetten? Of er je eigen zaak mee uitbouwen? Neem dan zeker deel aan Climate Launch Pad 2017!  CLP2017 is wereldwijd de grootste wedstrijd voor innovatieve cleantech ideeën. Deelnemers uit meer dan 30 Europese landen strijden voor de eerste plaats in deze uitdagende competitie. 

nieuws
24/02/2017 - 00:00

Nieuwe technologieën en digitalisering zullen in de toekomst nog meer overheersend zijn in de industrie en leiden tot slimme productie, slimme diensten, slimme goederen en slimme logistiek. Industrie 4.0 zoals het heet, heeft een grote impact op onze ondernemingen, hun businessmodellen en hun personeel. Om zich optimaal voor te bereiden en de bedrijven te ondersteunen, werkte de Vlaamse Regering vijf concrete actielijnen uit.

nieuws
27/05/2016 - 00:00

Willen we economische groei verzoenen met duurzaamheid, dan zullen we op een slimmere manier moeten omgaan met de beperkte natuurlijke hulpbronnen. Ondernemingen hebben daar vaak ook economisch belang bij. Maar hoe begint u eraan ?

studie
11/03/2016 - 00:00

Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft samen met het departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid een rekentool ontwikkeld om de duurzaamheid van een nieuwe woonwijk te berekenen.

studie
17/03/2014 - 11:52

Nederland kan zijn energievoorziening binnen twintig jaar volledig verduurzamen. Dat is de conclusie van het nieuwe rapport van Urgenda, de actieorganisatie voor duurzaamheid en innovatie. In de duurzame agenda Nederland 100% op duurzame energie.

nieuws
19/07/2013 - 12:03

TNO heeft een methode gepatenteerd die het mogelijk moet maken om zonder zuurstof organische zuren grootschalig en rendabel te winnen uit biomassa. Dat betekent niet alleen energiebesparing en veel minder uitstoot maar ook een grootschaliger en goedkoper manier van produceren. Bouwsteenmoleculen om bijvoorbeeld plastics en coatings te maken, zijn nu nog afkomstig uit aardolie.

nieuws
28/06/2013 - 11:46

Het Fonds maakt vandaag 28 juni de laureaten van de zevende projectoproep bekend. In totaal worden 12 projecten ondersteund: 5 met een bovenlokale focus voor een bedrag van 122.220 euro en 7 lokale of kleinschalige projecten voor een bedrag van 17.300 euro. 

studie
17/04/2013 - 19:50

Het eerste Visserijrapport (VIRA) is verschenen, een spin-off van het tweejaarlijkse Landbouwrapport (LARA). Het rapport probeert de Vlaamse visserijsector zo accuraat mogelijk te beschrijven.

brochure
31/03/2013 - 07:33

Het landbouwrapport (LARA) bevat informatie over de Vlaamse land- en tuinbouw, het beleid en de keten.