nieuws
01/12/2017 - 00:00

Het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook Codextrein genaamd) werd op 29 november 2017 aangenomen door het Vlaams Parlement

nieuws
17/11/2017 - 00:00

De Minaraad is over het algemeen positief over een decreetwijziging die er op gericht is om de handhavingsregeling in diverse opzichten te optimaliseren.  Het voorontwerp voorziet o.a. dat toezichtshouders bij de vaststelling van een schending van een milieuvoorschrift een aanmaning kunnen geven zonder onmiddellijk een proces-verbaal op te stellen.

nieuws
17/11/2017 - 00:00

Het Europees Milieuagentschap (EEA) en de Europese Commissie hebben vandaag een nieuwe Europese luchtkwaliteitsindex gepresenteerd waarmee gebruikers de actuele luchtkwaliteit in steden en regio's in heel Europa kunnen controleren.

nieuws
17/11/2017 - 00:00

De VHRM publiceerde de handhavingsrapporten voor milieu en ruimtelijke ordening.

nieuws
27/10/2017 - 00:00

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) en Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) hebben een akkoord bereikt over het steunmechanisme voor de windmolenparken Northwester 2, Mermaid en Seastar. Dit akkoord werd zopas goedgekeurd door de Ministerraad.

studie
13/10/2017 - 00:00

De meeste inwoners van Europese steden zijn blootgesteld aan slechte luchtkwaliteit. Volgens de meest recente (en gepubliceerde) schattingen van het Europees Milieuagentschap (EEA) overlijden er in Europa jaarlijks nog altijd meer dan 400 000 mensen vroegtijdig door fijnstof. 

studie
03/07/2017 - 00:00

Meer dan 2.000 milieuovertreders kregen in 2016 een bestuurlijke geldboete of een bestuurlijke transactie van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid (voor 1 april 2017 het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie). Het gaat voornamelijk om boetes voor pv’s die door de Vlaamse parketten overgemaakt werden aan de gewestelijke beboetingsentiteit van het departement Omgeving.

nieuws
26/05/2017 - 00:00

Dit jaar vieren de habitatrichtlijn en het Europese LIFE-programma hun 25ste verjaardag. 

De habitatrichtlijn en het Europese LIFE-programma werden goedgekeurd op 21 mei 1992. Sindsdien hebben zij succesvol bijgedragen aan het behoud van ons unieke Europese natuurlijk erfgoed.

nieuws
10/03/2017 - 00:00

Het Parlement stemde over vier richtlijnen betreffende het afvalbeheer van met name afval van huishoudens en kleine bedrijven, goed voor 8% van het totale afval in de EU. Dit wetgevingspakket is een eerste stap op weg naar het opbouwen van een circulaire economie. In de eerste fase zijn meer recycling, minder storten -de meest schadelijke optie voor het milieu en potentiele gezondheidsbedreiging - en minder voedselverspilling de prioriteiten.

studie
10/03/2017 - 00:00

Maar liefst 90% van de Vlamingen geeft aan thuis bewust te sorteren; omdat het beter is voor het milieu, omdat het hen het gevoel geeft dat het effectief iets uithaalt of om financiële overwegingen. De meest genoemde barrières om nog meer of beter te sorteren zijn plaatsgebrek, kosten of onduidelijke sorteerregels.