nieuws
02/10/2019 - 00:00

Landbouwers die met de Vlaamse Landmaatschappij een beheerovereenkomst Waterkwaliteit (PDPO III) gesloten hebben, moeten een nitraatresidubepaling laten uitvoeren, in de periode van 1 oktober tot en met 15 november. 

studie
09/04/2019 - 00:00

VLM liet een onderzoek uitvoeren om te zien wat landbouwers kunnen doen om het nitraatresidu in de bodem laag te houden.

nieuws
17/09/2018 - 00:00

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2018 gepubliceerd op het Mestbankloket. De staalnameperiode loopt van 1 oktober tot en met 15 november. De landbouwers bij wie percelen geselecteerd zijn, krijgen midden september ook nog een e-mail of brief.

nieuws
05/02/2018 - 00:00

De landbouwers kunnen sinds 22 januari 2018 op het Mestbankloket nakijken of hun bedrijf in 2018 de status focusbedrijf of niet-focusbedrijf heeft.

nieuws
15/09/2017 - 00:00

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2017 op het Mestbankloket gepubliceerd. Het nitraatresidu moet worden bepaald tussen 1 oktober en 15 november.

nieuws
31/01/2017 - 00:00

De landbouwers kunnen sinds 24 januari 2017 op het Mestbankloket nakijken of hun bedrijf in 2017 de status focusbedrijf of niet-focusbedrijf heeft.

nieuws
16/09/2016 - 00:00

Ook dit najaar zal tussen 1 oktober en 15 november het nitraatresidu bepaald worden op verschillende percelen. De Mestbank maakt de percelen die geselecteerd zijn voor een nitraatresidubepaling vanaf vandaag bekend via het Mestbankloket.

studie
20/10/2015 - 00:00

Landbouwers die een beheerovereenkomst water hebben gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij moeten tussen 1 oktober en 15 november 2015 een nitraatresidubepaling laten uitvoeren.

studie
02/06/2014 - 12:50

Elk najaar worden in de periode van 1 oktober tot en met 15 november heel wat landbouwpercelen bemonsterd voor een nitraatresidubepaling. De Vlaamse Landmaatschappij evalueert de metingen van het nitraatresidu en bundelt de resultaten elk jaar in een nitraatresidurapport.

nieuws
25/01/2013 - 18:04

De Mestbank stelt vast dat het nitraatresidu in 2012 beduidend lager ligt dan voorgaande jaren. Daardoor neemt het risico op uitspoeling van nitraten naar grond- en oppervlaktewater af.