nieuws
01/10/2019 - 00:00

As the contributions of solar PV and wind power to electricity systems keep growing around the world, governments and industry must address the critical work of integrating these variable renewables into their electrical grids.

nieuws
28/06/2019 - 00:00

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters reageert ontgoocheld op de actie van de Vlaamse Energieregulator (VREG) om artikel 31 van het decreet digitale meter (keuzevrijheid) aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof. Exact over een week start de uitrol van de digitale meter in de Vlaamse huishoudens en kleine bedrijven. 

nieuws
27/05/2019 - 00:00

The International Energy Agency’s latest and most comprehensive assessment of clean energy transitions finds that the vast majority of technologies and sectors are failing to keep pace with long-term goals.

nieuws
10/05/2019 - 00:00

Energieopslagspecialist Posetron lanceerde op 9 mei als eerste in België het innovatieve concept ‘Nearly Off Grid’, een opslagsysteem met zelflerend algoritme dat in een slimme omgeving met het elektriciteitsnet werkt. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters drukte op de lanceringsknop tijdens de conceptvoorstelling in het hoofdkantoor in Peer. 

nieuws
25/03/2019 - 00:00

De commissie Energie in het Vlaams Parlement heeft op 19 maart het ontwerpdecreet digitale meters goedgekeurd. Daarbij werden 77 amendementen ingediend en aangenomen. De komende weken zal dit decreet wellicht goedgekeurd worden door de plenaire vergadering.

nieuws
25/03/2019 - 00:00

Voor elk nieuw dienstvoertuig kiest netbedrijf Fluvius voortaan in eerste instantie voor een 100 procent elektrische wagen. Op 25 maart 2019 vertrokken alvast 27 medewerkers emissievrij en geruisloos richting klanten. Ze kregen vooraf hun sleutel overhandigd uit handen van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters.

nieuws
01/03/2019 - 00:00

De Vlaamse regering heeft zes miljoen euro uit het Klimaatfonds vrijgemaakt voor lokale energieprojecten. Met dat geld kunnen steden en gemeenten één of meerdere energieprojecten indienen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). 

nieuws
19/12/2018 - 00:00

Het kabinet staat voor de taak om in de NOVI aan te geven hoe het de nationaal-regionale samenhang tussen omgevingsopgaven ziet en welke betekenis het geeft aan omgevingskwaliteit in het veranderende Nederland van nu en in de toekomst. Daarvoor is een samenhangend en pragmatisch toekomstbeeld op de ontwikkeling van Nederland nodig. Om te komen tot die samenhangende visie heeft het PBL vier aandachtspunten geformuleerd in de policy brief ‘Naar een samenhangende Nationale Omgevingsvisie’.

nieuws
27/11/2018 - 00:00

Bij de overgang naar duurzame energie zet de Nederlandse overheid sterk in op windmolenparken op zee. Maar deze windparken zijn niet volledig natuurvriendelijk: jaarlijks sterven er mogelijk duizenden vogels door botsingen met de draaiende wieken. 

nieuws
06/11/2018 - 00:00

HE Minister Jeff Radebe, Minister of Energy of the Republic of South Africa, and Dr Fatih Birol, Executive Director of the International Energy Agency, jointly announced South Africa’s decision to join the IEA as an Association country. South Africa is the first sub-Saharan African country to institutionalise its engagement with the IEA, a development that marks an important milestone for energy governance in Africa and globally.