nieuws
19/07/2019 - 00:00

Dit advies werd opgemaakt vanuit het perspectief van de taakstelling van de Minaraad. Daarom werd er in dit advies gefocust op de klimaat-, milieu- en natuuraspecten van het landbouwbeleid, zonder evenwel afbreuk te willen doen aan de diverse andere belangrijke kernpunten van dit beleid. Het opzet van dit advies was dan ook om de punten van eensgezindheid, maar ook deze van verdeeldheid helder weer te geven.

studie
08/07/2019 - 00:00

Een internationaal team van 21 onderzoekers uit 19 verschillende onderzoeksinstituten, waaronder dr. Rick Quax van het Computational Science Lab van de Universiteit van Amsterdam, meent dat er meer geavanceerde statistische technieken nodig zijn in de klimaatwetenschappen om causale verbanden te ontdekken of juist te ontkrachten. Deze causale verbanden kunnen dan vervolgens in klimaatmodellen worden opgenomen. Het team publiceerde hun visie en een overzicht van technieken en hun toepassingen in Nature Communications.

nieuws
26/06/2019 - 00:00

De wereldwijde vraag naar energie van de geïndustrialiseerde, op fossiele brandstoffen gebaseerde economie, blijft toenemen. En dat terwijl er een enorme vooruitgang gaande is in ontwikkeling en gebruik van nieuwe energiebronnen en energiebesparende technologieën. Hoe kunnen deze ontwikkelingen echt bijdragen aan een beter klimaat? 

nieuws
18/04/2019 - 00:00

Minister van Natuur Koen Van den Heuvel wenst het budget om natuurgebieden aan te kopen eenmalig te verhogen met 2.5 miljoen euro. Zo kan Natuurpunt verschillende topnatuurgebieden verder uitbouwen. In totaal zou er maar liefst 150 hectare natuur bijkomen. 

nieuws
03/03/2019 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving, Leefmilieu en Natuur Koen Van den Heuvel verwelkomt de idee van een klimaatintendant als mogelijke piste maar wil ook andere pistes onderzoeken.

nieuws
01/03/2019 - 00:00

De Vlaamse regering heeft zes miljoen euro uit het Klimaatfonds vrijgemaakt voor lokale energieprojecten. Met dat geld kunnen steden en gemeenten één of meerdere energieprojecten indienen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). 

nieuws
15/02/2019 - 00:00

New LIFE programme funding will unlock more than € 3.2 billion of additional support to 12 large-scale environmental and climate projects in ten Member States to support Europe's transition to a low-carbon, circular economy.

studie
04/02/2019 - 00:00

Targeted action is needed to better protect the poor, the elderly and children from environmental hazards like air and noise pollution and extreme temperatures, especially in Europe’s eastern and southern regions. A European Environment Agency (EEA) report published warns that the health of Europe’s most vulnerable citizens remains disproportionately affected by these hazards, despite overall improvements in Europe’s environmental quality.

nieuws
01/02/2019 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten. Bij de projectoproep in 2018 werden gemeenten en lokale verenigingen opgeroepen om projecten uit te werken die de klimaatuitdaging op het terrein concreet aanpakken. Er werden 180 voorstellen ingediend. Het gaat om projecten tussen de 10.000 en 250.000 euro die als doel hebben de Vlaamse en lokale klimaatdoelstellingen te bereiken.

nieuws
25/01/2019 - 00:00

Improving technology, more efficient operations, better airports and market-based measures have not been enough to mitigate the aviation sector’s growing impacts on the environment, climate and people's health. These are the key findings of a new report, published jointly today by the European Aviation Safety Agency (EASA), the European Environment Agency (EEA) and EUROCONTROL.