nieuws
19/09/2017 - 00:00

Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Commissie, heeft vandaag een geactualiseerd richtsnoer gepubliceerd over de registratie van energieprestatiecontracten (EPC's) in overheidsrekeningen.

nieuws
26/06/2017 - 00:00

De Raad heeft zonder debat een verordening aangenomen tot vaststelling van een kader voor energie-efficiëntie-etikettering, die de huidige wetgeving (Richtlijn 2010/30/EU) vervangt; de belangrijkste beginselen ervan worden behouden, maar het toepassingsgebied wordt verder verduidelijkt, versterkt en uitgebreid.

nieuws
26/06/2017 - 00:00

De Raad heeft vandaag overeenstemming bereikt over zijn standpunt over een voorstel voor een herziene richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. Dankzij deze overeenstemming kunnen onder het Estse voorzitterschap onderhandelingen met het Europees Parlement worden aangeknoopt.

nieuws
26/05/2017 - 00:00

Wie minstens drie investeringen doet om zijn of haar woning energie-efficiënter te maken, krijgt sinds 1 januari 2017 een bonus bovenop de individuele premies. De netbeheerders hebben ondertussen de eerste twintig totaalrenovatiebonussen uitbetaald. Dat antwoordde Vlaams minister van Energie Bart Tommelein op een vraag van Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman. ‘Goed nieuws voor de energie-efficiëntie van onze woningen’, aldus de minister.

nieuws
16/05/2017 - 00:00

Vandaag lanceert Vlaams minister van Energie Bart Tommelein samen met Horeca Vlaanderen de eerste sectorale energiebeleidsovereenkomst of ‘mini-EBO’. Het Vlaams energieagentschap voorziet hiermee de Vlaamse horecasector van middelen om in twee jaar tijd duizend horecazaken te begeleiden naar een betere energie-efficiëntie. 

studie
16/05/2017 - 00:00

Warmtepompen zijn een interessante optie voor de industrie. Investeren in deze warmtetechniek zorgt niet alleen voor een forse energiebesparing, maar levert op langere termijn ook geld op. Dat blijkt uit de ervaringen van bedrijven met de RVO-Gebruikersgroep Warmtepompen.  

studie
03/02/2017 - 00:00

Het tweede verslag over de stand van de energie-unie toont aan dat de modernisering van de Europese economie en de overgang naar een koolstofarme economie vorm krijgen.

studie
16/12/2016 - 00:00

De bedrijven HYGRO en Composite Agency doen samen met ECN, Energy Expo en Energy Valley onderzoek naar de haalbaarheid om waterstof te produceren uit offshore windenergie, om dit vervolgens in te zetten als groene transportbrandstof. Hiervoor heeft het consortium recent subsidie ontvangen van de Topsector Energie.

nieuws
10/12/2016 - 00:00

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein roept de steden en gemeenten op om hun openbare verlichting onder de loep te nemen. ‘Lokale besturen kunnen door over te schakelen op energie-efficiënte verlichting energie besparen én bijdragen aan een beter milieu. De lagere energiefactuur voor de gemeenten is ook goed voor de portemonnee van de inwoners.’

link
12/08/2016 - 00:00

De KMO-energiewijzereen website waarop kleine KMO’s en zelfstandigen hun energieverbruik kunnen benchmarken tegenover concurrenten en hun potentieel aan energiebesparing kunnen berekenen.