nieuws
07/11/2018 - 00:00

Het Europees Parlement zal nieuwe EU-doelstellingen goedkeuren die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen vergroten en de energie-efficiëntie verbeteren.

nieuws
05/09/2018 - 00:00

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein geeft startschot aan kmo’s om samen te werken met ESCO’s voor energie-efficiëntie 

nieuws
04/09/2018 - 00:00

De federale en Vlaamse energieminister en vertegenwoordigers van de Waalse en Brusselse energieministers en Europees Commissaris van Energie en Klimaat Miguel Cañete overlegden samen over het Nationaal Energie- en Klimaatplan dat ons land eind dit jaar aan Europa zal bezorgen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein kaartte nogmaals het belang aan van een BTW-verlaging naar 6 procent voor sloop en heropbouw.

nieuws
31/08/2018 - 00:00

Sinds 2012 moeten alle autobanden die verkocht worden op de Europese markt een etiket dragen dat de energie-efficiëntie, de grip van de banden op een nat wegdek en het geluid van de banden aangeeft. 

 

nieuws
18/02/2018 - 00:00

Het Europees Parlement bepaalde op 17 januari haar visie op het Europese energiebeleid. De plenaire stemming behandelde de drie kern wetgevingstukken van het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" dat de Commissie op 30 november 2016 presenteerde.

nieuws
09/02/2018 - 00:00

Sinds 1 januari vorig jaar, krijg je een bonus bovenop de individuele premies als je minstens drie investeringen doet om je woning energie-efficiënter te maken. In 2017 werd de totaalrenovatiebonus bijna 500 keer uitbetaald door de netbeheerders. 

nieuws
16/01/2018 - 00:00

Klimaatverandering is een prioriteit van de EU. Ontdek hoe de EP-leden energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen willen stimuleren.

nieuws
19/09/2017 - 00:00

Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Commissie, heeft vandaag een geactualiseerd richtsnoer gepubliceerd over de registratie van energieprestatiecontracten (EPC's) in overheidsrekeningen.

nieuws
26/06/2017 - 00:00

De Raad heeft zonder debat een verordening aangenomen tot vaststelling van een kader voor energie-efficiëntie-etikettering, die de huidige wetgeving (Richtlijn 2010/30/EU) vervangt; de belangrijkste beginselen ervan worden behouden, maar het toepassingsgebied wordt verder verduidelijkt, versterkt en uitgebreid.

nieuws
26/06/2017 - 00:00

De Raad heeft vandaag overeenstemming bereikt over zijn standpunt over een voorstel voor een herziene richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. Dankzij deze overeenstemming kunnen onder het Estse voorzitterschap onderhandelingen met het Europees Parlement worden aangeknoopt.