nieuws
14/11/2019 - 00:00

A political agreement on a European tyre labelling was reached yesterday between the European Parliament, the Council and the Commission. The new rules improve and strengthen EU tyre labels enabling European consumers to make better choices and bringing energy savings equivalent to taking 4 million cars off EU roads every year.

nieuws
13/11/2019 - 00:00

Met een pakket maatregelen zet het kabinet in Nederland nieuwe stappen om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

nieuws
11/10/2019 - 00:00

Dit normenboek voor digitale aanvragen voor een omgevingsvergunning is van toepassing sinds 2017. Op basis van onze eigen ervaringen en van reacties van aanvragers van infrastructuurprojecten hebben we het normenboek nu geactualiseerd.

nieuws
20/05/2019 - 00:00

Op 9 april 2019 keurde de Europese Raad een nieuwe richtlijn goed over havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval. De richtlijn vervangt de bijna twintig jaar oude richtlijn 2000/59/EG.

nieuws
05/10/2012 - 17:58

Today the Council (EPSCO) endorsed the political agreement on the Energy Efficiency Directive, following the European Parliament's overwhelmingly positive vote of 11 September (632 in favour, 19 abstentions, 25 against). The Energy Efficiency Directive brings forward legally binding measures to step up Member States' efforts to use energy more efficiently at all stages of the energy chain – from the transformation of energy and its distribution to its final consumption. It also requires Member States to set indicative national targets for 2020. It is expected that the Energy Efficiency Directive will make a significant contribution towards putting the Union on track towards its 20% energy efficiency target for 2020.