nieuws
12/01/2018 - 00:00

Hoe we het ook draaien of keren: onze levenskwaliteit in stads- of dorpskernen is onlosmakelijk verbonden met het daar aanwezige groen. Dergelijke groenvoorzieningen bieden tal van voordelen: betere infiltratie regenwater, meer biodiversiteit, positieve invloed op gezondheid, meer verkoeling (terugdringen hitte-eiland-effect), …

nieuws
05/01/2018 - 00:00

We gebruiken ze elke dag: cosmetica verpakt in plastic. We kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat een lege fles in de oceaan kan terechtkomen, in microdeeltjes uiteenvalt en uiteindelijk ingeslikt wordt door gulzige dieren zoals de Noordse stormvogel.

studie
15/12/2017 - 00:00

Geen verband, zeg je? Bekijk ons animatiefilmpje dat de link legt tussen de vervaardiging van onze elektronica waarvoor grote hoeveelheden mineralen nodig zijn (lithium, goud, nikkel, coltan enz.) en de vernietiging van de natuurlijke habitats door de mijnexploitaties. En dit is waar onze gorilla duidelijk verschijnt als slachtoffer van bosvernietiging.

studie
01/09/2017 - 00:00

75% van de burgers wil meer EU-maatregelen voor milieubescherming. Lees verder over wat het Parlement doet om klimaatverandering te bestrijden en natuur en biodiversiteit te behouden.

nieuws
01/08/2017 - 00:00

De wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België treedt in werking op 28 juli 2017.

nieuws
09/06/2017 - 00:00

Op 23 mei vond het startevenement van het geïntegreerde LIFE-project Belini plaats. ​De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) als trekkende partner, zal samen met zeven andere partners het engagement aangaan om acht jaar samen te werken rond waterkwaliteit, waterregulatie en verbetering van de structuur van waterlopen en biodiversiteit. Toon Denys ondertekende met trots voor de VLM.

 

nieuws
02/06/2017 - 00:00

De Verenigde Naties organiseren van 5 tot 9 juni in New York de eerste Oceanenconferentie. De bedoeling van deze conferentie is de krachten te bundelen voor de uitvoering van duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 14, ‘Leven in het water’, die specifiek aan oceanen en zeeën is gewijd. 

nieuws
05/05/2017 - 00:00

Op 28 april werden de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten 2016 uitbetaald. In totaal ontvingen 3044  landbouwers met een lopende beheerovereenkomst in 2016 samen ruim 8.000.000€. 

nieuws
28/04/2017 - 00:00

De Europese Commissie heeft een nieuw actieplan goedgekeurd om de bescherming van de natuur en de biodiversiteit in de EU te verbeteren ten voordele van de burgers en de economie.

nieuws
28/04/2017 - 00:00

Vrijdag 21 april 2017 stond in het teken van het behoud van de biodiversiteit en de link met het bedrijfsleven. Meer dan 100 experts kwamen samen in het Résidence Palace in Brussel voor een dag van reflexie en uitwisseling: ‘Biodiversity at the heart of Business’.