nieuws
13/10/2017 - 00:00

ECN wil discussie over ethische kant van groene energie aanjagen

Een grootschalige overgang naar duurzame energie heeft ook sociale consequenties die nu langzaam aan het licht komen.

nieuws
17/03/2017 - 00:00

De kleine windmolen op het terrein van landbouwer Johan De Bruyne kwam er niet zonder slag of stoot. Pas zijn derde aanvraag werd goedgekeurd door het schepencollege van Diksmuide. ‘We hebben met de Vlaamse overheid de regels versoepeld om het plaatsen van kleine windmolens makkelijker te maken.

studie
16/12/2016 - 00:00

De bedrijven HYGRO en Composite Agency doen samen met ECN, Energy Expo en Energy Valley onderzoek naar de haalbaarheid om waterstof te produceren uit offshore windenergie, om dit vervolgens in te zetten als groene transportbrandstof. Hiervoor heeft het consortium recent subsidie ontvangen van de Topsector Energie.

nieuws
12/12/2016 - 00:00

Het tweede windpark Borssele kan naar verwachting met slechts 0,3 miljard euro subsidie worden aangelegd en geëxploiteerd. Er was gerekend op een bedrag van 5 miljard euro. Het windpark op zee zal worden aangelegd door een consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE.

studie
08/11/2016 - 00:00

Hernieuwbare energie opwekken via windturbines is momenteel één van de meest kostenefficiënte technieken en heeft daardoor steeds minder financiële steun nodig. Maar het plaatsen van windmolens loopt niet altijd van een leien dakje.

studie
14/10/2016 - 00:00

Van alle energie die we in 2015 in Vlaanderen hebben gebruikt, was 6% of 16.307 gigawattuur groene energie. Minister van Energie Bart Tommelein: ‘Vorig jaar konden we bijna 65.000 gezinnen méér van groene energie voorzien dan in 2014. Maar om onze doelstellingen hernieuwbare energie te behalen, zullen we allemaal samen nog harder ons best moeten doen.’

studie
12/10/2016 - 00:00

Het is bekend dat vleermuizen windturbines niet altijd kunnen ontwijken. Door luchtdrukverschillen kunnen ze hun oriëntatie kwijtraken en tegen de mast of de turbinebladen vliegen. Maar, hoe vaak gebeurt het en wat is de oplossing? Dat wordt onderzocht op het testpark van ECN in de Wieringermeer.

nieuws
29/03/2016 - 00:00

In het Energieakkoord is de doelstelling opgenomen om in 2020 aan ongeveer 4 miljoen huishoudens duurzame energie te leveren door middel van windmolens op land.

studie
07/10/2014 - 00:00

Heeft de maatschappij baat bij windparken op zee of niet? Om helderheid te brengen in het maatschappelijke debat hierover hebben CE Delft en Ecofys een analyse gemaakt van alle rapporten over de welvaartseffecten van windenergie die de afgelopen jaren verschenen zijn. De analyse is gemaakt in opdracht van het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ).

nieuws
14/07/2014 - 11:16

In the first six months of 2014, Europe fully grid connected 224 offshore wind turbines in 16 commercial wind farms and one offshore demonstration site with a combined capacity totalling 781 MW. There are 310 wind turbines awaiting grid connection. Once connected, these will add a total capacity of over 1,200 MW. The total capacity of all the wind farms under construction is over 4,900 MW when fully commissioned.