studie
24/09/2019 - 00:00

Incentives to promote fuel-efficient cars have not always resulted in expected emission reductions, due to the growing gap between real-world and type approval emissions. However, according to a new European Environment Agency (EEA) briefing, incentives that boost the uptake of electric vehicles considerably reduce greenhouse gas and air pollutant emissions. 

studie
29/05/2019 - 00:00

The International Energy Agency launched the 2019 edition of the Global EV Outlook, the flagship publication of the Electric Vehicles Initiative (EVI), at the 10th Clean Energy Ministerial (CEM) meeting in Vancouver on 27 May 2019

nieuws
27/05/2019 - 00:00

The International Energy Agency’s latest and most comprehensive assessment of clean energy transitions finds that the vast majority of technologies and sectors are failing to keep pace with long-term goals.

nieuws
26/10/2018 - 00:00

Na elektrische en waterstofwagens in 2016 en bestelwagens in 2017, zullen vanaf volgend jaar ook elektrische motorfietsen worden vrijgesteld van Belasting op Inverkeerstelling (BIV). Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein. 

nieuws
07/03/2018 - 00:00

BENEFIC is een grensoverschrijdend en innovatief project voor de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. Met BENEFIC streven de verschillende partners ernaar 740 punten voor alternatieve brandstoffen en energiedragers te realiseren tegen 2020.

studie
03/06/2016 - 00:00

Maatschappelijke vraagstukken zijn complex en als organisatie alleen oplossingen uitwerken heeft weinig slaagkans. Maar wanneer krachten en expertise van diverse organisaties gebundeld worden, kunnen duurzame uitdagingen aangepakt worden. Deze manier van werken wordt ook als een partnerschap omschreven.

studie
26/02/2016 - 00:00

Onderzoekers van de TU Delft voeren, in samenwerking met Eneco, drie projecten uit op het gebied van herlaadbare thuisbatterijen.

studie
02/10/2015 - 00:00

 De groei van duurzame energie (zon- en wind) en de aantallen elektrische auto’s in Nederland kunnen elkaar versterken en leiden tot kostenbesparingen in elektriciteitsopwekking en lokale energie-infrastructuur. Dat blijkt uit de studie ‘Goedkopere stroom door slim laden van EV’s’ die CE Delft heeft uitgebracht in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  Tijdens de Werkconferentie Topsector Energie 2015 op 5 november zal de studie in een presentatie worden toegelicht.
 

studie
20/11/2012 - 13:48

Als alle personenauto’s in Nederland op elektriciteit zouden rijden, verbetert het milieu en de leefomgeving vooral in de steden, met name door minder CO2-uitstoot en geluidshinder. Ook wordt ons land dan minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Elektrisch rijden kost de overheid, bij gelijkblijvend belastingregime, wel geld. Ook de consument is waarschijnlijk duurder uit. Alleen de automobilist die meer dan 20.000 kilometers per jaar rijdt, kan besparen.

nieuws
25/09/2012 - 14:26

Antwerpen, Leuven, Gent en Hasselt  investeren in publieke elektrische fietsen en onderzoeken daarmee welke rol deze kunnen spelen binnen het stedelijk mobiliteitsbeleid. Het onderzoek wordt geleid door het Vlaams Proeftuinplatform voor elektrische voertuigen Olympus.