nieuws
19/06/2019 - 00:00

Met Internet of Water slaan zes partners de handen in mekaar om van Vlaanderen de internationale koploper op vlak van slim waterbeheer te maken. Samen met IMEC, VITO, De Watergroep, Aquafin en Vlakwa willen we maar liefst 2.500 sensoren in onze waterlopen plaatsen om belangrijke aspecten van de waterkwaliteit in real-time op te volgen. Op 29 mei hebben we het project officieel gelanceerd.

nieuws
15/04/2019 - 00:00

De Vlaamse Regering maakt 9 miljoen euro vrij voor de uitrol van het Internet Of Water, een intelligent waterbeheersysteem dat de waterkwaliteit en – kwantiteit permanent en in real time kan opvolgen. 

nieuws
07/02/2019 - 14:45

Zowel het Departement Landbouw en Visserij als de Vlaamse Milieumaatschappij hebben projectoproepen gelanceerd rond duurzaam waterbeheer.

nieuws
29/01/2018 - 00:00

Van 5 februari tot en met 6 maart 2018 loopt een openbaar onderzoek over de plannen van ruilverkaveling Molenbeersel. Tijdens die periode organiseren we enkele zitdagen in Molenbeersel. Ook organiseren we een infomarkt op zaterdag 10 februari.

nieuws
11/09/2017 - 00:00
Zowel waterbeheerders, ruimtelijke planners, gemeenten, hulpdiensten, de verzekeringssector, bedrijven als burgers dragen een verantwoordelijkheid bij de aanpak van wateroverlast.
De CIW keurde op 23 juni 2017 een communicatieplan goed waarmee ze in eerste instantie burgers en gemeenten hierover wil informeren en sensibiliseren.
studie
30/01/2017 - 00:00

Kustlandschappen zijn heel gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. SCAPE zoekt als internationaal project oplossingen om de veerkracht van landschappen te verbeteren. Natuurreservaat Het Zwin wordt in het kader van dit project heraangelegd.

link
03/02/2014 - 10:50

Vorige week lanceerden de Vlaamse waterbeheerders waterinfo.be, een nieuwe en gedetailleerde website waar burgers en hulpdiensten alle actuele informatie over overstromingsrisico, getijden, neerslag en droogte kunnen vinden. 

nieuws
24/10/2013 - 15:50

Parliament called on EU member states to enforce EU environmental law more rigorously in Thursday's vote endorsing a deal with the Council of Ministers on the seventh EU environmental action programme, to run until 2020. This programme will structure the EU's entire environmental policy, from water management to climate change. 

nieuws
24/08/2012 - 14:46

Al jaren inventariseren de milieudeskundigen van het Brussels Agentschap voor de Onderneming de ondernemingen die gespecialiseerd zijn in verscheidene milieugebieden. Deze lijsten geven u een overzicht van de sleutelpersonen of voornaamste bedrijven die u kan contacteren wanneer u geconfronteerd wordt met een vraag of probleem inzake geluidsoverlast, afvalbeheer, recyclage, bodemverontreiniging, gevaarlijk afval, waterbeheer enz.