nieuws
01/07/2019 - 00:00

De zomervakantie is begonnen. Ga je naar zee? Laat je afval niet achter. Plastics kunnen tot 450 jaar aanwezig blijven in zee en breken af tot kleine fragmenten (waaronder microplastics) die nooit helemaal verdwijnen. Ook van thuis uit kan je de zee beschermen op tal van eenvoudige manieren.

nieuws
21/05/2019 - 00:00

De Raad van de EU heeft vandaag de ambitieuze maatregelen goedgekeurd die de Commissie heeft voorgesteld om zwerfvuil op zee aan te pakken. Het gaat met name om zwerfvuil dat afkomstig is van de tien kunststofproducten voor eenmalig gebruik die het vaakst op Europese stranden worden aangetroffen, van achtergelaten vistuig en van kunststoffen die onder invloed van zuurstof afbreekbaar zijn.

nieuws
28/05/2018 - 00:00

Aangezien de hoeveelheid schadelijk plastic zwerfvuil in oceanen en zeeën steeds groter wordt, stelt de Europese Commissie nieuwe EU-regels voor met betrekking tot de tien kunststofproducten voor eenmalig gebruik die het meest worden gevonden op de stranden en in de zeeën van Europa, alsook voor verloren en achtergelaten vistuig.

nieuws
08/12/2017 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de toekenningsprocedure van domeinconcessies voor de bouw van installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden.

nieuws
06/10/2017 - 00:00

Tijdens een conferentie op Malta, die door de Europese Unie is georganiseerd, is door publieke en private actoren ruim zes miljard euro toegezegd voor een beter beheer van onze zeeën.

studie
02/10/2015 - 09:13

Europe´s seas are under pressure. Marine protected areas (MPAs) can act as a key management measures to safeguard marine ecosystems and biodiversity so to maintain their potential to deliver key services to our societies and economies. European countries have been extending marine protected areas across Europe’s seas.  A new report by the European Environment Agency assesses the progress made and concludes with perspectives for the future.

studie
07/10/2014 - 00:00

Heeft de maatschappij baat bij windparken op zee of niet? Om helderheid te brengen in het maatschappelijke debat hierover hebben CE Delft en Ecofys een analyse gemaakt van alle rapporten over de welvaartseffecten van windenergie die de afgelopen jaren verschenen zijn. De analyse is gemaakt in opdracht van het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ).

nieuws
16/05/2014 - 14:51

Op initiatief van minister Ingrid Lieten besliste de Vlaamse regering om 5 miljoen euro te investeren in het project Gen4Wave, een investeringsproject voor energiewinning op zee. 

nieuws
07/08/2013 - 13:57

Increasing amounts of litter are ending up in the world’s oceans and harming the health of ecosystems, killing animals when they become trapped or swallow the litter. Human health is also at risk, as plastics may break down into smaller pieces that may subsequently end up in our food.

studie
06/09/2012 - 19:56

Met de installatie van reeds 91 windmolens naderen de eerste twee windmolenparken op de Thorntonbank (C-Power project) en de Blighbank (Belwind project) afwerking. Gezien dergelijk grote constructies het marien milieu sterk kunnen beïnvloeden, houdt een verplicht opvolgingsprogramma deze effecten nauwlettend in de gaten. De bevindingen worden voorgesteld in een geïntegreerd rapport van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM, van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) in samenwerking met Onderzoeksgroep Mariene Biologie (UGent), het INBO en het ILVO.