studie
17/10/2018 - 00:00

Van 2000 tot 2016 is de uitstoot van broeikasgassen gedaald. Dat komt vooral door maatregelen in de energiesector en de industrie, een daling in het gebruik van CFK’s en HCFK’s en veranderingen in huisverwarming door gezinnen.

studie
09/10/2018 - 00:00

De Europese netwerken Eranet cofund SusAN, ICT-AGRI en Facce ERA-GAS lanceren een gemeenschappelijke oproep met als doel steun te geven aan ambitieuze, transnationale O&O-projecten en/of LA-trajecten rond de daling van broeikasgassen in de dierlijke productie. 

nieuws
03/10/2018 - 00:00

Het EP stelde dat CO2-uitstoot van nieuwe auto´s voor 2030 met 40% omlaag moet. Het marktaandeel van elektrische en lage-uitstootauto´s wordt verhoogd.

nieuws
09/07/2018 - 00:00

De ministerraad heeft in het kader van het energietransitiefonds en op aanraden van de minister voor energie, milieu en duurzame ontwikkeling Marghem, het EPOC 2030-2050 project goedgekeurd. Dit project, gecoördineerd door EnergyVille/VITO, verenigt voor de eerste keer in de geschiedenis 14 Belgische onderzoeksinstituten die gezamenlijk energiemodellen zullen ontwikkelen om de Belgische energietoekomst te bestuderen.

nieuws
22/06/2018 - 00:00

De milieuschade die Nederland oploopt door de uitstoot van schadelijke stoffen naar bodem, water en lucht bedraagt jaarlijks € 31 miljard. Dit welvaartsverlies voor de Nederlandse samenleving staat gelijk aan 4,5% van het bruto binnenlands product (bbp).

nieuws
17/04/2018 - 00:00

Volgens de huidige regels moeten alle nieuwe gebouwen in de EU vanaf 1 januari 2021 bijna nul of zeer weinig energie gebruiken voor verwarming, koeling en warm water. De regels introduceren ook energiecertificering van gebouwen, zodat eigenaren energieprestaties kunnen toepassen en beoordelen.

nieuws
13/04/2018 - 00:00

18 miljoen euro uit Nationale Roadmap voor toponderzoeksfaciliteit weer en klimaat

studie
02/02/2018 - 00:00

De Europese Commissie verwelkomt het eindverslag van de deskundigengroep op hoog niveau inzake duurzame financiering, met strategische aanbevelingen voor een financieel stelsel dat duurzame investeringen ondersteunt.

studie
19/01/2018 - 00:00

Alle zeilen moeten worden bijgezet om de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk te vermijden. Maar hoe dan ook zal Vlaanderen door de globale temperatuurstijging in de komende decennia te maken krijgen met meer overstromingen, hittegolven en droogte.

nieuws
28/12/2017 - 00:00

De Vlaamse regering ondersteunt tien projecten in het kader van het Clean Power for Transport-plan. ‘Ons verkeer is verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen en fijn stof. Mobiliteit heeft dus een grote invloed op het klimaat en onze gezondheid. Daarom ondersteunen we initiatieven die zorgen voor meer milieuvriendelijke wagens’, aldus Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.