nieuws
15/01/2020 - 00:00

EP-leden steunen de Green Deal, maar benadrukken de noodzaak van een rechtvaardige en inclusieve transitie en strenge tussentijdse streefdoelen. 

studie
13/12/2019 - 00:00

De vergunningverlening én de natuur zijn gebaat  bij een breder palet aan maatregelen om de stikstofproblemen het hoofd te bieden, in plaats van uitsluitend in te zetten op vermindering van stikstofdepositie. Om voor de langere termijn structurele verbetering te realiseren en vergunningen te kunnen verlenen voor economische activiteiten als de bouw en de landbouw, is het noodzakelijk ook in te zetten op andere maatregelen om de natuur te versterken. 

studie
04/12/2019 - 00:00

The European Environment Agency published its new, 5-yearly ‘State and Outlook of the Environment Report’. This is a milestone publication for the EEA, grouping the work on all topics they cover and with contributions from all ETCs 

studie
02/12/2019 - 00:00

Kleine bosfragmenten zijn belangrijker dan gedacht. In vergelijking met grotere bossen slaan ze meer koolstof op in de bodem, bevatten ze betere voedselbronnen voor wilde dieren en leven er minder teken. 

studie
22/11/2019 - 00:00

Dit rapport presenteert de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen voor de periode 1990-2017. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de baten als de kosten van economische activiteiten.

studie
19/11/2019 - 00:00

Consumption of clothing, footwear and household textiles in the European Union (EU) uses annually about 1.3 tonnes of raw materials and more than 100 cubic metres of water per person, according to a European Environment Agency briefing. A wide-scale change towards circular economy in textiles production and consumption is needed to reduce its greenhouse gas emissions, resource use and pressures on nature. 

nieuws
06/11/2019 - 00:00

The EU should commit to net-zero CO2 emissions by 2050 at the UN Conference and step up its emissions’ reduction ambition for 2030, said the Environment Committee.

nieuws
26/10/2019 - 00:00

Op voorstel van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, keurde de Vlaamse Regering een nieuw luchtbeleidsplan goed. Daarmee wordt het ontwerp luchtbeleidsplan bijgestuurd.

studie
30/09/2019 - 00:00

Land and soil underpin life on our planet. Human activities — growing cities and infrastructure networks, intensive agriculture, pollutants and greenhouse gases released to the environment — transform Europe’s landscapes and exert increasing pressure on land and soil. 

studie
12/09/2019 - 00:00

Menselijke activiteiten hadden waarschijnlijk al zo’n duizenden jaren geleden invloed op het klimaat. Dit komt omdat het ontstaan van permanente landbouw en veeteelt hebben geleid tot grote veranderingen in natuurlijke ecosystemen. Dit blijkt uit een publicatie van 30 augustus j.l. in Science door een internationaal, interdisciplinair team. Het PBL project IMAGE/HYDE is bij deze publicatie betrokken.