nieuws
07/08/2019 - 00:00

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft besloten een tijdelijk importplafond in te stellen voor het verbranden van buitenlands afval. Het importplafond houdt in dat er geen nieuwe contracten kunnen worden afgesloten om buitenlands afval in Nederland te verbranden. Hiermee wil het Rijk bijdragen aan een oplossing voor het afvalprobleem in Amsterdam.

studie
07/10/2014 - 00:00

De Nationale Energieverkenning laat zien: doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nog niet gehaald, klimaatdoelstelling wel, werkgelegenheid energiesector verschuift van fossiel naar hernieuwbaar en besparing.

studie
07/10/2014 - 00:00

Heeft de maatschappij baat bij windparken op zee of niet? Om helderheid te brengen in het maatschappelijke debat hierover hebben CE Delft en Ecofys een analyse gemaakt van alle rapporten over de welvaartseffecten van windenergie die de afgelopen jaren verschenen zijn. De analyse is gemaakt in opdracht van het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ).

studie
12/09/2014 - 00:00

Nederland is nog onvoldoende voorbereid op ingrijpende veranderingen in demografie, klimaat, biodiversiteit en de beschikbaarheid van grondstoffen die zich in de komende decennia kunnen openbaren. Dat concludeert het PBL in de ‘Balans van de Leefomgeving 2014’.

nieuws
03/09/2014 - 00:00

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu opende woensdag 3 september in het Zuid-Hollandse Rhoon een pompstation voor auto’s die op waterstof rijden. Het is de eerste van twintig tankpunten die de komende jaren in Nederland langs de weg verrijzen.

nieuws
01/09/2014 - 00:00

Staatsecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft maandag 1 september in Sneek een proeflocatie geopend die ervoor gaat zorgen dat in de toekomst minder medicijnresten in het water terechtkomen. Het Antonius Ziekenhuis heeft de Nederlandse primeur. Er is nog geen plaats in Nederland waar de mogelijkheid bestaat onderzoek te doen naar hoe medicijnresten gefilterd kunnen worden voordat het afvalwater het riool inloopt.

studie
18/06/2014 - 00:00

Als Nederlanders moeten kiezen op welke manier zij de CO2-uitstoot willen terugdringen, kiest men voor grootschalige energiebesparing en opwekking van groene stroom. Energie uit kolen- en gascentrales waarbij de CO2 ondergronds wordt opgeslagen en kernenergie zijn minder populair. 

nieuws
13/01/2014 - 12:02

Informatie over activiteiten in de Nederlandse ondergrond moet beter worden vastgelegd. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil dat overheden  gegevens over de ondergrond centraal registreren in een basisregistratie ondergrond (BRO). Dit zorgt voor lagere onderzoekskosten, helpt bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bespaart overlast en kosten bij uitvoering van werkzaamheden. De minister heeft hiervoor een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd.

nieuws
28/03/2013 - 20:38

Het kabinet heeft in overleg met provincies 11 gebieden aangewezen waar tot 2020 nieuwe grootschalige windmolenparken kunnen komen. Dat staat in de ontwerp-structuurvisie Windenergie op Land waarmee de ministerraad op voorstel van ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Kamp (Economische Zaken) heeft ingestemd. 

studie
13/03/2013 - 11:51

Nederland moet zich beter voorbereiden op de transitie naar een duurzame energievoorziening. We missen anders een forse bijdrage aan onze staatskas en raken belangrijke bedrijvigheid kwijt, we halen onze klimaatdoelstellingen niet en onze energievoorziening wordt afhankelijk van andere landen.