studie
20/02/2020 - 00:00

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam waarschuwen dat problemen met giftige blauwalgen in de toekomst waarschijnlijk zullen verergeren. Deze giftige blauwalg kan de snelheid waarmee het CO2 opneemt met een factor 5 vergroten bij hoge CO2-concentraties: een record in vergelijking met andere soorten algen.

nieuws
13/01/2020 - 00:00

Bij bouwwerken aan de Patronaatstraat in Kraainem zijn drie bronnen ontdekt die op de riolering aangesloten waren. Deze bronnen zijn nu verbonden met de Kleine Maalbeek, positief voor het debiet van de waterloop en het waterzuiveringsstation Brussel Noord.

studie
10/12/2019 - 00:00

De toelating van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen is door de EU-regelgeving onnodig duur, stug en tijdrovend. Dat blijkt uit een recente studie van Wageningen University & Research (WUR).

studie
09/12/2019 - 00:00

De waterkwaliteit in landbouwgebied gaat verder achteruit. Dat blijkt uit de rapporten (Mestrapport 2019 en het MAP-rapport 2018-2019) van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die vandaag gepubliceerd werden. Nog altijd vinden er te veel inbreuken tegen de mestwetgeving plaats. Er is een kentering nodig om de waterkwaliteit opnieuw in lijn te brengen met de Europese doelstellingen.  

nieuws
08/11/2019 - 00:00

Bodemverontreiniging in waterlopen door zware metalen en organische verbindingen is in veel landen een belangrijk ecologisch en economisch probleem. Maar hoe krijg je een goed beeld van waar die verontreiniging kan voorkomen? De OVAM probeert een alternatieve onderzoeksmethode uit, samen met Medusa Explorations, door een bootje te laten varen op de Vrouwvliet in Mechelen.

studie
31/03/2017 - 00:00

Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Deze doelen komen wel in zicht als de fosfaatbelasting uit de landbouw met 40% wordt verminderd en de stikstofbelasting met 20%. 

studie
03/03/2017 - 00:00

Van 1 tot en met 30 maart loopt een openbaar onderzoek over het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang. Op 15 maart heeft een infomarkt plaats in CC Scharpoord, Maxim Willemspad 1 in Knokke-Heist.

nieuws
17/02/2017 - 00:00

Minaraad en SERV werden om advies gevraagd over het voorontwerp van machtigingsdecreet aangaande de coördinatie en codificatie van de waterwetgeving. Zij beslisten tot een gezamenlijk advies.

nieuws
13/01/2017 - 00:00

De aanpak aan de bron blijft een belangrijke pijler van het Vlaamse mestbeleid. Daarom heeft Vlaams minister Joke Schauvliege op 13 januari tijdens de landbouwbeurs Agriflanders een overeenkomst over de productie van nutriëntenarme voeders voor varkens en pluimvee ondertekend met Bemefa, de Vereniging van Mengvoederfabrikanten, en de Vereniging van Zelfmengers,

studie
02/06/2016 - 00:00

De meetresultaten in het Vlaamse oppervlaktewater voor zuurstof, zoutgehalte en zuurtegraad waren zeer goed in 2015. De resultaten zijn de beste van de voorbije 2 decennia.