nieuws
17/09/2018 - 00:00

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2018 gepubliceerd op het Mestbankloket. De staalnameperiode loopt van 1 oktober tot en met 15 november. De landbouwers bij wie percelen geselecteerd zijn, krijgen midden september ook nog een e-mail of brief.

nieuws
06/09/2018 - 00:00

Meer dan 3000 landbouwers sloten in 2018 een beheerovereenkomst. De maatregelen voor soortenbescherming worden het breedst ingezet.

nieuws
04/09/2018 - 00:00
​Mestverwerkingscertificaten (MVC) voor 2016 moeten immers tegen 30 september 2018 overgedragen worden naar de certificatenrekening van 2016. Een actueel overzicht van de MVC is terug te vinden op de certificatenrekening van 2016 op het Mestbankloket. Overdrachten die te laat worden ingediend, brengt de Mestbank niet in rekening. Landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, kijken het best nu hun certificatenrekeningen na.
nieuws
27/08/2018 - 00:00

Ondanks de neerslag die in augustus is gevallen, zijn diepe grondbewerkingen momenteel nog niet goed mogelijk door de extreme droogte van de voorbije maanden. 

nieuws
02/08/2018 - 00:00

The European Commission is standing by Europe's farmers this summer, as they grapple with the difficulties of extreme droughts. Farmers will be able to receive their direct and rural development payments in advance and will be granted more flexibility to use land that would normally not be used for production, in order to feed their animals. 

nieuws
13/07/2018 - 00:00

Begin dit jaar lanceerde de Vlaamse Landmaatschappij SNapp. Dat is een online toepassing op het Mestbankloket, waarmee de landbouwers kunnen vragen om hun percelen in te delen in een andere fosfaatklasse.

studie
29/06/2018 - 00:00

Samen met internationale partners onderzoeken de Universiteit Gent en VITO de impact van klimaatverandering op landbouw en bosbouw in Europa. De kick-off van het AFTER project vindt vandaag en morgen plaats in Gent. 

nieuws
13/06/2018 - 00:00

In de landbouw nam de productie per hectare in de laatste decennia enorm toe. Dat grote succes kent echter een keerzijde: het intensieve gebruik van de landbouwbodem zorgde voor een achteruitgang van de bodemkwaliteit. 

nieuws
05/06/2018 - 00:00

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt dat eind mei de beslissing tot schadevergoeding is meegedeeld aan de eerste 214 landbouwers die tijdig een tegemoetkomingsaanvraag hebben ingediend voor de erkende landbouwrampen droogte en vorst 2017. 

nieuws
29/05/2018 - 00:00

Een van de grote uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd: meer produceren zonder het landbouwareaal aan te passen. Met watchITgrow kunnen we de aardappelproductie beter opvolgen en het rendement verhogen. De tool helpt landbouwers hun beschikbare oppervlakte te optimaliseren, zodat ze op een duurzame manier kunnen blijven groeien. Met de nieuwe Cropsar kan dit nu ook op bewolkte dagen.