studie
11/12/2019 - 00:00

The shared vision for Europe’s seas is a healthy marine environment where human-induced eutrophication is minimised. However, the European Environment Agency’s (EEA) assessment, published today, shows that eutrophication still remains a large scale problem in some of Europe’s regionals seas. The assessment shows some positive effects from better nutrient management but the overall target of healthy seas will not be met everywhere by 2020.

studie
10/12/2019 - 00:00

De toelating van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen is door de EU-regelgeving onnodig duur, stug en tijdrovend. Dat blijkt uit een recente studie van Wageningen University & Research (WUR).

studie
09/12/2019 - 00:00

De waterkwaliteit in landbouwgebied gaat verder achteruit. Dat blijkt uit de rapporten (Mestrapport 2019 en het MAP-rapport 2018-2019) van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die vandaag gepubliceerd werden. Nog altijd vinden er te veel inbreuken tegen de mestwetgeving plaats. Er is een kentering nodig om de waterkwaliteit opnieuw in lijn te brengen met de Europese doelstellingen.  

nieuws
03/12/2019 - 00:00

The Commission welcomes the provisional agreement reached by the European Parliament and the Council on minimum requirements for water reuse.

nieuws
26/11/2019 - 00:00
  • Beëindiging brownfieldconvenant 130. Aalter – Leon Bekaertlaan omdat de doelstellingen behaald zijn
  • Beëindiging van brownfieldconvenant 164. Wevelgem – Hanssens Catering omdat de doelstellingen behaald zijn
  • GRUP ‘Scheldepolders Hingene’: termijnverlenging
  • Instemmingsdecreet wijzigingen aan het protocol ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau bij het verdrag over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand
  • Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand
nieuws
21/11/2019 - 00:00

Zowel het Vlaams Departement Omgeving als de Vlaamse Landmaatschappij stellen vast dat de biologische wassers, toestellen die de lucht uit varkens- en pluimveestallen op een natuurlijke manier zuiveren, onvoldoende correct worden gebruikt.

 

nieuws
13/11/2019 - 00:00

Met een pakket maatregelen zet het kabinet in Nederland nieuwe stappen om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

nieuws
31/10/2019 - 00:00

Door MAP 6 start de uitrijstop twee weken vroeger en gelden nieuwe regels voor de tijdelijke opslag van mest op de akker.

 
nieuws
25/10/2019 - 00:00

Bij een optimale zuurtegraad (pH) van de bodem, verbetert zowel het financiële rendement voor de landbouwers als de waterkwaliteit. Die win-winsituatie is een belangrijke conclusie uit een studie van de Bodemkundige Dienst van België, in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij.

nieuws
21/10/2019 - 00:00

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ ondersteunt initiatieven die landbouw en natuur contstructief laten samengaan &  die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren. Word je project geselecteerd, dan krijg je een subsidie.