nieuws
29/06/2018 - 00:00

Een nieuw koninklijk besluit van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu verplicht alle verkopers en gebruikers van biociden met een hoog gezondheidsrisico (biociden van het gesloten circuit) om zich online te registreren. Via de nieuwe wetgeving wil de FOD een overzicht krijgen van de verkoop en aankoop van deze biociden in België.

studie
15/05/2018 - 00:00

Vorig jaar werden meer dan tien campagnes gevoerd door de federale Milieu-inspectie die toezicht houdt op de markt van consumptiegoederen, chemische stoffen en biociden . Hoewel uit de controles bleek dat de meeste goederen en chemische producten die in België of de EU vervaardigd zijn, voldoen aan de wetgeving, moesten een aantal ingevoerde producten van de markt worden gehaald.

nieuws
27/10/2017 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.

nieuws
30/08/2013 - 09:31

Vanaf 1 september is een nieuwe biocidenverordening van toepassing, die zal zorgen voor een aanzienlijke verbetering van de veiligheid en een vereenvoudiging van de toelatingsprocedure voor in de EU gebruikte en in de handel gebrachte biociden.

nieuws
17/07/2012 - 00:00

Vandaag treedt de nieuwe biocidenregelgeving in werking die een sterke impuls aan de bescherming van de volksgezondheid en het milieu zal geven. Biociden zijn noodzakelijk voor de bestrijding van organismen die schadelijk zijn voor mensen en dieren of die schade aan materialen veroorzaken. Maar aangezien de eigenschappen ervan echter ook risico's voor mensen, dieren en het milieu kunnen vormen, moeten zij strikt worden gereguleerd.