nieuws
13/02/2017 - 00:00

Het EP stemt deze week over hervormingen van het EU-emissiehandelssysteem dat werd opgezet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het programma werkt niet zoals verwacht. EU is 's werelds derde grootste uitstoter van CO2 maar heeft tegelijkertijd ook de meest ambitieuze klimaatdoelstelling: een vermindering van de uitstoot met minstens 40% tegen 2030 (t.o.v.1990). De hervorming moet helpen dit doel te bereiken met behoud van het industriële concurrentievermogen.

studie
23/01/2017 - 00:00

De onzekerheid in economische groei en de ontwikkeling van energie-efficiëntie blijken de belangrijkste factoren in de ontwikkeling van emissies van broeikasgassen. Dit blijkt uit een nieuwe studie in Nature Climate Change. 

nieuws
09/04/2016 - 00:00

Het kabinet heeft afspraken gemaakt over de wijze waarop het verdere CO2-reductie wil realiseren voor de uitvoering van de Urgenda-uitspraak van de rechtbank Den Haag en in het licht van de uitkomsten van de Klimaattop in Parijs.

studie
05/04/2016 - 00:00

Een van de grote uitdagingen voor Europa in de komende decennia is het garanderen van een duurzame energievoorziening die zowel betrouwbaar als betaalbaar is. Energiedragers en andere materialen gemaakt van CO2 bieden veel mogelijkheden, maar er zijn nog veel moeilijkheden te overwinnen.

studie
21/03/2016 - 00:00

Hoe kunnen we in Nederland komen tot een schoon en duurzaam energiesysteem? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Nederland in 2050 80 of zelfs 95% minder broeikasgassen uitstoot? Welke technieken moeten we kiezen? In een interactieve website adresseert het PBL deze en andere vragen rond de verduurzaming van het energiesysteem: 'Energietransitie: Joulebak 2050’.

studie
16/03/2016 - 00:00

IEA analysis shows energy-related emissions of CO2 stalled for the second year in a row as renewable energy surged

nieuws
15/03/2016 - 00:00

Op zaterdag 19 maart gaat tussen 20.30u en 21.30u het licht uit. Tenminste, als je meedoet met Earth Hour.

nieuws
15/02/2016 - 00:00

Met de slogan ‘Ons engagement kent geen grenzen’ organiseert het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) vandaag voor de twaalfde maal Dikketruiendag in Vlaanderen. Scholen, gemeenten en ondernemingen voeren acties uit die de CO2-uitstoot verminderen.

studie
20/10/2015 - 00:00

De Europese Unie ligt op schema bij het vervullen en overtreffen van haar doelstelling voor 2020 om broeikasgasemissie met 20 % te verlagen, volgens een verslag dat vandaag door het Europees Milieuagentschap (EMA) is gepubliceerd.

In het verslag "Trends en prognoses in Europa 2015" wordt gemeld dat de broeikasgasemissies tussen 1990 en 2014 met 23 % zijn afgenomen en nu de laagste geregistreerde waarde ooit hebben bereikt.

studie
07/11/2014 - 00:00

Almost all car and van manufacturers have met European carbon dioxide emission limits several years ahead of their deadlines, according to updated information from the European Environment Agency (EEA).