nieuws
18/02/2020 - 00:00
 • Afwijking en delegatie GRUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) aan Dilbeek
 • Wijziging Energiebesluit: aanpassingen rond geothermie bij groene warmte
 • Oproep energetische renovatie noodkoopwoningen
 • Statutenwijziging De Vlaamse Waterweg nv

 

nieuws
10/02/2020 - 00:00
 • Erkenning beroepskwalificatie Medewerker bosbouw
 • Erkenning beroepskwalificatie Bosbouwer
 • Erkenning Thor Park Genk als regelluwe zone voor energie  
 • GRUP R4 – knoop Wondelgem
 • Dading in kader van studieopdracht aanleg oostelijke tangent tussen E17 en R42
nieuws
04/02/2020 - 11:39
 • GRUP Scheldepolders Hingene: definitieve vaststelling
 • GRUP Omgeving vliegveld Malle
 • VLAREME: AGR-GPS-systeem bij transport vloeibare dierlijke mest
 • Voorkeursbesluit complex project extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA)
 • Commissie EBO inzake de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten voor de energie-intensieve industrie: jaarverslag 2018
 • Adviezen Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP)

 

 

nieuws
04/02/2020 - 00:00

Op verschillende plaatsen in en om Nieuwenhove zijn terreinwerken aan de gang. Ze zijn onderdeel van het landinrichtingsproject Nieuwenhove-Gruuthuyse dat de omgevingskwaliteit in verschillende delen van Oostkamp wil verbeteren. 

nieuws
02/02/2020 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceert via Natuur en Bos van de Vlaamse overheid drie projectoproepen om de natuur in Vlaanderen stevig vooruit te helpen. Particulieren, ondernemers en lokale besturen kunnen tot 30 april 2020 bij Natuur en Bos hun projectidee indienen.

nieuws
27/01/2020 - 13:25
 • Opheffing Syntra Vlaanderen en wijziging naam 'Hermesfonds' in ‘Fonds voor Innoveren en Ondernemen’
 • GRUP ‘Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden’ in Willebroek: voorlopige vaststelling
 • Wijziging subsidiebesluit Floating PV nv voor plaatsing drijvende zonnepanelen
 • Minaraad: benoeming voorzitter
nieuws
14/01/2020 - 00:00

De opmaak van een instrumentendecreet  is opgestart tijdens de vorige regeerperiode. Daarbij staat een omgevingsbeleid vanuit gebiedsgerichte realisaties voorop, in combinatie met een verbeterd instrumentarium. Het instrumentendecreet moet de nodige tools voorzien voor overheden en andere actoren die op het terrein met ruimtelijke ontwikkelingen bezig zijn, om te komen tot realisatie van hun ruimtelijke projecten.

nieuws
05/04/2019 - 00:00

Op 21 maart 2019 heeft minister Van den Heuvel een nieuwe luchtvaartadvieskaart vastgesteld. Die treedt in werking op 1 april 2019.

nieuws
01/03/2019 - 00:00

Amper een week na het advies van de Raad van State heeft minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel op de Vlaamse regering vier decreten geagendeerd die belangrijk zijn voor de ruimtelijke ordening in Vlaanderen: het instrumentendecreet, bescherming van de topbossen, bestemmingsneutraliteit en woonreservegebieden. De decreten geven uitwerking aan de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

studie
28/02/2019 - 00:00

Onderzoeksrapport Transport & Mobility Leuven