nieuws
19/02/2019 - 00:00

Vandaag bestaat er een verschillende regeling voor het gebruik van uitgegraven bodems (VLAREBO) en andere bodemmaterialen (VLAREMA). Dit zorgt voor verwarring, moeilijke handhaving, en werkt misbruik in de hand. Vanaf 1 april 2019 komt er één gebruikskader voor alle bodems. 

nieuws
21/03/2018 - 00:00

Grondstoffen als kobalt, lithium en antimoon zijn essentieel bij de productie van telefoons, windmolens of elektrische auto’s, maar hebben een beperkte beschikbaarheid. Bijvoorbeeld door mogelijke uitputting, maatschappelijke risico’s zoals slechte arbeidsomstandigheden of omdat de prijzen sterk beïnvloedbaar zijn. Het ministerie van EZK en de maakindustrie lanceren daarom de grondstoffenscanner. 

nieuws
23/02/2018 - 00:00

Op Batibouw werd de tool Totem gelanceerd. Totem [Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials] is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen. De tool is het resultaat van een intensief samenwerkingsproject van de drie gewesten.

studie
22/09/2017 - 00:00

Wie kiest voor een elektrische wagen doet dat in de eerste plaats omwille van de milieu-impact. Meer dan 90% is tevreden over de auto en de rij-ervaring, en zou een elektrische wagen aanraden aan vrienden en familie. De grootste drempels blijven de actieradius en het gebrek aan publieke laadpalen. Dat blijkt uit een enquête van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) bij 572 mensen.

studie
05/12/2016 - 00:00

De Vlaamse economie vergroent, maar op een langzame wijze. Dat blijkt uit de monitor Groene Economie die op een studiedag van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het Departement Kanselarij en Bestuur werd voorgesteld.

nieuws
05/08/2016 - 00:00

Een eerste Europese lijst van zorgwekkende, invasieve exoten (hierna ‘Europese lijst’ genoemd) treedt vanaf 3 augustus 2016 in werking.

De lijst omvat 37  planten- en diersoorten, waarvan de impact op het leefmilieu door een gecoördineerde aanpak in Europa verminderd kan worden  Ze zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe soorten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit in Europa.

studie
05/07/2016 - 00:00

In 2015 werd bij één op de drie van de 150 gecontroleerde koelinstallaties, een relatief lekverlies vastgesteld dat de maximaal toelaatbare grens van 5% overschreed. Een andere veel voorkomende tekortkoming bij bedrijven met koelinstallaties was het niet of onvoldoende uitvoeren van periodieke lekdichtheidscontroles. Dat blijkt uit controles uitgevoerd door de afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).

studie
20/05/2016 - 00:00

De Cleantech Cluster Regio Gent werd gelanceerd. De partners engageren zich om de Gentse regio uit te bouwen tot een actief cleantech ecosysteem, een sectoroverschrijdende aanpak op het vlak van energie, materialen, water en mobiliteit.

nieuws
07/07/2014 - 13:21

Het tweede algemeen oppervlaktedelfstoffenplan komt in belangrijke mate tegemoet aan het advies van SERV en Minaraad over het eerste algemeen oppervlaktedelfstoffenplan. De raden vinden het ook positief dat in algemene lijnen rekening is gehouden met het Materialenbeleid, al moeten de beleidsintenties op dat vlak nog verder geconcretiseerd worden.

studie
18/04/2014 - 11:18

Er zijn grote verschillen in milieu-impact tussen verschillende isolatiematerialen. Toch is het niet mogelijk om een rangschikking op te stellen, omdat de resultaten sterk verschillen van producent tot producent, zelfs voor eenzelfde type materiaal in functie van het productieproces en omdat ze afhankelijk zijn van de volledige wandopbouw. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de milieu-impact van verschillende isolatieproducten op de Belgische markt.