nieuws
21/01/2020 - 00:00
  • No safe level for lead in PVC products 
  • Commission’s proposal not compatible with REACH regulation 
  • Parliament to vote on whether or not to veto the Commission regulation at February plenary
studie
17/12/2019 - 00:00

Om richting te geven aan de transitie naar een circulaire economie (CE), heeft het Nederlands kabinet meerdere doelen nodig. Anders dan bij de reductie van broeikasgasemissies (gemeten in CO2-equivalenten), heeft CE-beleid onvoldoende houvast aan één kwantitatief en afrekenbaar doel.

nieuws
17/12/2019 - 00:00

Sinds 19 november 2019 is het aanvaardingsplichtconvenant voor afvalbanden van kracht. Zo’n  convenant is een verbintenis tussen de OVAM en één of meer organisaties die producenten of invoerders vertegenwoordigen waarop de aanvaardingsplicht van toepassing is. Het convenant legt meer concreet vast op welke manier aan de aanvaardingsplicht voldaan wordt.

nieuws
11/12/2019 - 00:00

Nog onder voorbehoud van de goedkeuring ervan in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement zijn in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams parlement wijzigingen inzake de wetgeving milieuheffingen aangenomen

studie
27/11/2019 - 00:00

Een onlangs ontdekte groep recyclebare plastics lijkt een veelbelovend alternatief voor het moeilijk recyclebare harde plastic. Onderzoekers van de TU Eindhoven ontdekten dat niet alleen de temperatuur, maar ook de dichtheid invloed heeft op de bewerkbaarheid van deze nieuwe vorm van plastics.

nieuws
19/11/2019 - 00:00

Deze week is het de week van de afvalophaler. De OVAM wil daarbij haar appreciatie uitdrukken voor alle inzamelaars die dag in en uit in de weer zijn om ons afval in te zamelen.  Daarnaast is dit ook een mooie gelegenheid om extra aandacht geven aan het belang van afval sorteren. 

studie
19/11/2019 - 00:00

Consumption of clothing, footwear and household textiles in the European Union (EU) uses annually about 1.3 tonnes of raw materials and more than 100 cubic metres of water per person, according to a European Environment Agency briefing. A wide-scale change towards circular economy in textiles production and consumption is needed to reduce its greenhouse gas emissions, resource use and pressures on nature. 

nieuws
08/11/2019 - 00:00

Lokale en Vlaamse overheden mogen vanaf 1 januari 2020 geen dranken meer serveren in wegwerpbekers of eenmalige drankverpakkingen. Dat geldt ook voor evenementen die niet georganiseerd worden door de overheden, van schoolfeesten tot festivals, tenzij de organisator 90 procent van de verpakkingen selectief kan inzamelen voor recyclage (en 95 procent vanaf 2022).

nieuws
08/11/2019 - 00:00

Mooimakers stimuleert de organisatie van gezamenlijke opruimacties in de strijd tegen zwerfvuil. Met het draaiboek ‘Opgeruimd staat netjes!’ wil Mooimakers burgerinitiatieven en initiatieven vanuit de verenigingen en bedrijven ondersteunen.

nieuws
08/11/2019 - 00:00

Bebat en de OVAM roepen in een campagne van 25 oktober tot 15 november op om lege batterijen in te leveren: bij alle Vlaamse gezinnen samen liggen er in totaal ruim 84 miljoen, na recyclage goed voor 2118 ton grondstoffen om terug in omloop te brengen. Concreet gaat het om 450 ton ijzer en 300 ton zink, en om maar liefst 10 ton kobalt en 35 ton nikkel, zeer waardevolle materialen.