nieuws
07/11/2018 - 00:00

Het Europees Parlement zal nieuwe EU-doelstellingen goedkeuren die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen vergroten en de energie-efficiëntie verbeteren.

nieuws
06/06/2012 - 11:22

De Europese Unie heeft zich ertoe verbonden het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen uiterlijk in 2020 tot 20 % op te trekken. Deze doelstelling kan alleen op een kosteneffectieve manier worden bereikt als alle bestaande beleidsmaatregelen in elke lidstaat worden uitgevoerd en de steunregelingen op elkaar aansluiten. In de mededeling die vandaag is aangenomen, roept de Commissie daarom op tot een meer gecoördineerde Europese aanpak voor het vaststellen en hervormen van steunregelingen en voor meer handel in energie uit hernieuwbare bronnen tussen de lidstaten. Omdat investeerders zekerheid over de regelgeving moeten hebben, is het bovendien cruciaal nu al het debat over de toekomst te openen en werk te maken van een stevig beleidskader voor de periode na 2020.