nieuws
09/03/2018 - 00:00
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief titel II en titel III van het VLAREM. 
nieuws
24/01/2014 - 11:12

VLAREM III betreft de implementatie van BBT ("best beschikbare technologieën") m.b.t. GPBV-installaties ("GPBV" staat voor "geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging" en betreft de installaties die onder de Richtlijn Industriële Emissies vallen).

nieuws
13/06/2012 - 11:23

Ter publieke consultatie werden op de website www.lne.be/themas/vergunningen het ontwerpbesluit VLAREM-trein 2012 en het bijhorende verslag aan de Vlaamse Regering gepubliceerd. Opmerkingen kunnen per e-mail worden bezorgd aan de afdeling Milieuvergunningen tot uiterlijk 3 juli 2012.