nieuws
05/10/2018 - 00:00

De adviesvraag over het ontwerpwerpbesluit VLAREM‐trein 2017 werd op 24 juli 2018  ontvangen door Minaraad en SALV. Gelet op de timing van de adviesvraag en de aard van  het dossier vroegen de raden uitstel tot eind september 2018. 

nieuws
09/03/2018 - 00:00
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief titel II en titel III van het VLAREM. 
nieuws
24/01/2014 - 11:12

VLAREM III betreft de implementatie van BBT ("best beschikbare technologieën") m.b.t. GPBV-installaties ("GPBV" staat voor "geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging" en betreft de installaties die onder de Richtlijn Industriële Emissies vallen).

nieuws
13/06/2012 - 11:23

Ter publieke consultatie werden op de website www.lne.be/themas/vergunningen het ontwerpbesluit VLAREM-trein 2012 en het bijhorende verslag aan de Vlaamse Regering gepubliceerd. Opmerkingen kunnen per e-mail worden bezorgd aan de afdeling Milieuvergunningen tot uiterlijk 3 juli 2012.