nieuws
07/08/2019 - 00:00

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft besloten een tijdelijk importplafond in te stellen voor het verbranden van buitenlands afval. Het importplafond houdt in dat er geen nieuwe contracten kunnen worden afgesloten om buitenlands afval in Nederland te verbranden. Hiermee wil het Rijk bijdragen aan een oplossing voor het afvalprobleem in Amsterdam.

nieuws
22/03/2019 - 00:00

De eerste call ‘kleine en middelgrote windmolens’ heeft 14 nieuwe windturbineprojecten opgeleverd. De call liep van 3 december tot 24 januari en werkte met een vergelijkende biedprocedure. Projecten die het niet haalden, waren ofwel te duur of voldeden niet aan de voorwaarden.

nieuws
15/03/2019 - 00:00

Het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen, ECLUSE, is operationeel. ECLUSE levert stoom die ontstaat bij de verbranding van afvalstoffen aan een zestal chemische bedrijven in de haven.

nieuws
10/03/2017 - 00:00

Een halve euro per inwoner: zoveel draagt Fost Plus jaarlijks bij aan het Vlaamse beleid rond de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Het geld is bedoeld om de resultaten en de kwaliteit van de selectieve inzameling en verwerking van verpakkingsafval te verbeteren. 

studie
23/03/2012 - 11:09

Bespreking en vergelijking van verschillende afvalverwerkingsscenario's op het vlak van milieu-impact, energie, materiaalrecuperatie, kosten en bedrijfsvoering.(beschikbaar als OVAM-publicatie)

studie
26/11/2009 - 10:00

In deze studie, die werd gemaakt in opdracht van OVAM, wordt enerzijds een herevaluatie gemaakt van verschillende afvalverwerkingsscenario's op het vlak van milieu-impact, energie en materiaalrecuperatie op basis van herberekeningen. Daarnaast wordt voor verschillende afvalverwerkingstechnieken een technische beschrijving gegeven onder de vorm van technische fiches.

studie
26/11/2009 - 09:59

Studie " SusTools " : Vergelijking van verschillende afvalverwerkingscenario's op het vlak van milieu-impact, energie, materiaalrecuperatie op basis van herberekeningen. Deze herevaluatie gebeurde in het kader van SusTools-project van de Europese Commissie.