nieuws
25/03/2019 - 00:00

Op Wereldwaterdag staat wereldwijd waterproblematiek in de kijker. In het kader van Wereldwaterdag@school organiseren ook scholen acties om het bewustzijn te vergroten. Dit jaar wil het MOS-team (milieuzorg op school) samen met zijn partners de leerlingen van het lager en secundair onderwijs bewust maken van de kostprijs en de impact van ons consumptiegedrag, dat niet duurzaam is. Dat doen ze met de acties ‘Geef (om) een T-shirt’ en ‘Walk for Water’.

nieuws
02/08/2018 - 00:00

De aanhoudende droogte zorgt dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons land binnenstroomt. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) laat vandaag aan de Tweede Kamer weten deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten MTW te beleggen.

nieuws
01/08/2018 - 00:00

Het leidingwaterverbruik in juli was veel hoger dan gemiddeld in deze maand.

studie
20/04/2018 - 00:00

Waar zal te veel, te weinig of te vies water in 2050 impact hebben op het leven van mensen? Wat betekenen de groeiende wereldbevolking, verdere verstedelijking en klimaatverandering voor deze waterrisico’s, beschikbaarheid van voedsel en migratie? Het PBL-rapport The geography of future water challenges geeft met indringende beelden inzicht in de mondiale wateropgaven tot 2050.

nieuws
12/05/2017 - 00:00

Nog tot 4 juni kan iedereen lopende of toekomstige projecten die op één of andere manier bijdragen aan de bescherming van zeeën en oceanen ingeven in het register van “Voluntary Commitments” van de Verenigde Naties.

nieuws
14/03/2017 - 00:00

Van 1 april 2016 tot 30 oktober 2016 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren ter implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG).

studie
28/10/2016 - 00:00

Rivers and lakes located in European cities and towns are getting cleaner thanks to improvements in waste water treatment and restoration projects which have brought many waterways back to life.

nieuws
29/02/2016 - 00:00

Elke seconde dat de kraan open staat, spoelt er kostbaar drinkwater weg. Kunnen we daar iets aan doen? Ja!

studie
04/09/2014 - 21:30

In 2050 woont, van de 9,2 miljard mensen die de wereld dan telt, ongeveer 70% in steden. Vooral in ontwikkelingslanden is de toenemende bevolking en de groei van steden een grote uitdaging voor schoon drinkwater, riolering, afvalwaterzuivering en bescherming tegen overstromingen.

nieuws
21/03/2013 - 11:07

Meer dan de helft van de Vlaamse huishoudens beschikt over een regenwaterput of -ton.
Vooral bij woningen die de laatste 15 jaar gebouwd zijn, is er een hoger aantal regenwaterputten (70 %). Deze evolutie is belangrijk voor de bescherming van onze watervoorraden en de bestrijding van wateroverlast.