nieuws
29/04/2019 - 00:00

De ‘Stichting Zoniënwoud’ is realiteit. Deze Stichting heeft als belangrijkste doelstelling te werken aan de bescherming van de natuurlijke rijkdom van het woud en, daarnaast, de activiteiten van de belangrijkste spelers van het woud te coördineren.

nieuws
22/03/2019 - 00:00

De eindrapporten van de Bouwmeester Scan voor de eerste tien onderzochte gemeenten zijn vanaf vandaag te raadplegen op de website van de Vlaamse Bouwmeester​.

nieuws
03/12/2018 - 00:00

03 december 2018 - Organisaties en verenigingen kunnen tot 1 februari 2019 een project indienen rond 'landbouw-natuur: op zoek naar een win-win'. De oproep is een initiatief van het dept. Omgeving, dept. Landbouw en Visserij, VLM en ANB. 

nieuws
24/03/2018 - 00:00

Joke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt de aankoop van een domein van 289 hectare in Mol-Postel. Door deze uitzonderlijke aankoop zet de Vlaamse overheid een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van een uniek stuk Europese topnatuur.

nieuws
09/03/2018 - 00:00

Enkele grote wateren in Nederland kampen met een gebrek aan zuurstof of een overdaad aan slib. Omdat dit ten koste gaat van de waterkwaliteit, het onderwaterleven en de natuur steken Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) extra geld in grote projecten om de knelpunten aan te pakken. 

nieuws
15/01/2018 - 00:00

Van 15 januari t.e.m. 13 februari loopt een openbaar onderzoek over de plannen voor het natuurinrichtingsproject Schuddebeurze in Middelkerke. 

nieuws
24/03/2017 - 00:00

Het verlies van biodiversiteit in Europa is een belangrijk en hardnekkig probleem. Het vóórkomen van veel soorten zal naar verwachting verder dalen tussen nu en 2050. Het Europese beleid kan effectiever worden als het meer inspeelt op de verschillende perspectieven van mensen op natuur. 

nieuws
24/03/2017 - 00:00

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, werkt samen met Cera, GoodPlanet en KBC aan een innoverende benadering van de schoolspeelplaats: een gevarieerde en multifunctionele plek, waar plaats is voor groen en natuur, die leerlingen uitdaagt en boeit, waar ieder z’n plekje vindt en kan groeien.

studie
27/01/2017 - 00:00

De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor het realiseren van de biodiversiteitsdoelen. Het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) wordt naar verwachting vergroot van 55% in 2015 naar 65% in 2027. 

nieuws
16/12/2016 - 00:00

De 18 Bosgroepen vertegenwoordigen in Vlaanderen 12.500 leden die samen 55.000 hectare bos bezitten. De 17 Regionale Landschappen in Vlaanderen brengen inwoners en partners samen om de natuur, het landschap, het erfgoed en de recreatie in een regio te behouden en te versterken.